Przejdź do treści

Banery wysuwane

pomarańczowa liternicza okładka
Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii

Autor
redaktor naukowy
Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-21-2
e-ISBN
978-83-66727-22-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
136
Rok wydania
2021
Opis

Badania rozwoju gospodarczego trwające od kilku stuleci udowodniły występowanie cykli koniunkturalnych, które się powtarzają z pewną częstotliwością. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że zapoczątkowują je kryzysy nawiedzające gospodarki poszczególnych krajów oraz regionów. Powiązania między gospodarkami, które nasiliły się w ostatnim stuleciu, nazywane są globalizacją gospodarki światowej. Spowodowały one zsynchronizowanie cykli, tzn. występowanie ich niemal jednocześnie w większości krajów świata. Powodów kryzysów w historii gospodarczej świata było wiele, poczynając od warunków pogodowych wpływających na rolnictwo, poprzez wojny, szoki naftowe i problemy rynków finansowych, a kończąc na pandemii koronawirusa, która wybuchła z końcem 2019 roku. Wprowadzenie lockdownów o różnym stopniu restrykcji przyczyniło się do wielu negatywnych, nieoczekiwanych skutków finansowych i niefinansowych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Autorzy dziewięciu rozdziałów niniejszej monografii poszukują rozwiązań niektórych, zidentyfikowanych problemów zaistniałych na skutek wybuchu pandemii COVID-19. Książka jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszukujących narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie organizacjami w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią.

Spis treści

Przedmowa 5

Beata Tarczydło, Jerzy Klimczak
Kampania wzmacniająca zaangażowanie pracowników w warunkach pandemii COVID-19. Studium przypadku 7

Małgorzata Maternowska
Zmiany w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią. Wybrane zagadnienia 25

Jerzy Wąchol
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej a kryzys gospodarczy i pandemia 33

Bartosz Boćko
Przyczynek do badania koncepcji ochrony pozycji konkurencyjnej partnerów aliansu innowacyjnego w czasie kryzysu 43

Bogusława Bek-Gaik, Dorota Dudek-Myszkowska
Modele biznesowe w sektorze MŚP a kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 61

Anita Proszowska
Zmiany w funkcjonowaniu targów gospodarczych we współczesnej komunikacji marketingowej 79

Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv, Jarosław Baran
Rynek ropy naftowej w obliczu koronakryzysu 91

Beata Tarczydło
Efektywne relacje inwestorskie w teorii i praktyce 107

Urszula Zemlińska-Sikora
Pozytywna strona ryzyka. Przypadek branży IT w czasie pandemii COVID-19 121

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl