Przejdź do treści

Banery wysuwane

WYBRANE ZASTOSOWANIA METOD ILOŚCIOWYCH W EKONOMII I FINANSACHokladka
Wybrane zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Ekonomia
ISBN
978-83-66364-54-7
e-ISBN
978-83-67427-60-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
138
Rok wydania
2020
Opis

Ekonomia jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej niemal od początku istnienia Uczelni. Niedługo po II wojnie światowej powstały w AGH wyodrębnione jednostki naukowe, które w nazwie nawiązywały do ekonomii, takie jak np. Katedra Ekonomii Politycznej utworzona w 1952 roku. Znaczna część pracowników obecnego Wydziału Zarządzania AGH zajmuje się badaniami w dyscyplinie ekonomia i finanse. Większość pracowników naukowych na Wydziale reprezentujących ten podstawowy nurt badań nauk ekonomicznych wykorzystuje w swoich dociekaniach metody ilościowe, a także komputerowe metody obliczeń. Niniejsza monografia zawiera rozdziały o zróżnicowanej tematyce. Jednak wspólną ich cechą jest to, że wykorzystywane są w prezentowanych badaniach ekonomicznych mniej lub bardziej zaawansowane metody ilościowe.

Spis treści

Wprowadzenie  5
Beata Basiura 
Zastosowanie algorytmu genetycznego w doborze spółek GPW w Warszawie do portfela inwestycyjnego  7
Henryk Gurgul, Marcin Suder
Wpływ lokalizacji bankomatu na długość okresu stabilizacji liczby wypłat  35
Marcin Suder
Wpływ uwzględnienia efektów sezonowych i kalendarzowych na jakość prognozy wielkości wypłat z bankomatów  55
Milena Suliga
Wpływ wygasania indeksowych i akcyjnych kontraktów futures na rynek kasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: analiza danych śróddziennych   73
Tomasz Wójtowicz
Czy informacje ze strefy euro mają znaczenie dla inwestorów na GPW w Warszawie? 109
Jacek Wolak
Zmiany charakterystyk popytu na wyroby alkoholowe na podstawie wyników badań nad budżetami gospodarstw domowych w roku 2016  127

Cena
20,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl