Przejdź do treści

Banery wysuwane

Okładka w fioletowo-różowych kolorach
Rodzaje i zastosowania funkcji intensywności uszkodzeń

Dyscyplina
nauki techniczne » geodezja inżynieryjna
ISBN
978-83-66016-47-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
2019
Liczba stron
152
Rok wydania
2019
Wydanie
1
Opis

Teoria niezawodności odgrywa we współczesnej technice podstawową rolę. Przyjmuje się, że funkcją, która najlepiej odzwierciedla zmiany niezawodności dowolnego elementu, jest funkcja intensywności uszkodzeń. Z jej przebiegu można wyciągnąć wiele wniosków natury teoretycznej i praktycznej, które umożliwią producentowi lub użytkownikowi danego wyrobu/obiektu podejmowanie ważnych decyzji, np. ustalenie okresów starzenia wstępnego, ustalenie wielkości i asortymentu części zamiennych, planowanie optymalnej pracy serwisu technicznego czy służb remontowych, ustalenie optymalnych okresów profilaktycznych wymian elementów i zespołów czy ustalenie optymalnych okresów eksploatacji obiektów. Praca prezentuje kompleksowo funkcje intensywności uszkodzeń (liniową i nieliniową zależność uszkodzeń od czasu), na podstawie których określa analityczne wzory na inne charakterystyki niezawodnościowe (funkcje niezawodności oraz średni czas bezawaryjnej pracy).

Spis treści

Spis oznaczeń  7
Wstęp  9
1. Podstwowe pojęcia teorii niezawodności  13
1.1. Funkcja zawodności  13
1.2. Funkcja niezawodności 13
1.3. Funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa  14
1.4. Intensywność uszkodzeń  16
1.5. Funkcja intensywności uszkodzeń – wzór Wienera  17
1.6. Średni czas bezawaryjnej pracy  17
1.6.1. Definicja niezawodnościowa  17
1.6.2. Definicja statystyczna  18
1.6.3. Równoważność definicji  18
1.7. Gammaprocentowy zasób pracy  21
2. Praktyczne obliczenia niezwodnościowe  23
2.1. Obliczenia oparte na znanej funkcji gęstości  23
2.1.1. Rozkład Weibulla  23
2.1.2. Rozkład wykładniczy  25
2.1.3. Rozkład gaussowski  26
2.1.4. Rozkład lognormalny  27
2.1.5. Rozkład gamma  28
2.1.6. Rozkład chi-kwadrat  29
2.1.7. Rozkład wartości ekstremalnej  30
2.2. Obliczenia oparte na pomiarze intensywności uszkodzeń  31
2.2.1. Estymacja intensywności uszkodzeń  31
2.2.2. Rodzaje funkcji intensywności uszkodzeń występujących w praktyce  34 
3. Intensywność uszkodzeń i odpowiadające jej charakterystyki niezawodnościowe funkcji elementarnych  36
3.1. Funkcja stała  36
3.2. Funkcja liniowa  38
3.2.1. Funkcja liniowa bez członu stałego malejąca  38
3.2.2. Funkcja liniowa bez członu stałego rosnąca  38
3.2.3. Funkcja liniowa z członem stałym malejąca  40
3.2.4. Funkcja liniowa z członem stałym rosnąca  43
3.3. Funkcje wielomianowe  46
3.3.1. Funkcja kwadratowa bez członu stałego malejąca  46
3.3.2. Funkcja kwadratowa bez członu stałego rosnąca  49
3.3.3. Funkcja kwadratowa malejąca  52
3.3.4. Funkcja kwadratowa rosnąca  54
3.4. Funkcje potęgowe  56
3.4.1. Funkcja potęgowa bez członu stałego malejąca  56
3.4.2. Funkcja potęgowa z członem stałym rosnąca  60
3.5. Funkcje eksponencjalne  63
3.5.1. Funkcja eksponencjalna malejąca  63
3.5.2. Funkcja eksponencjalna z członem stałym malejąca  64
3.5.3. Funkcja eksponencjalna typu I bez członu stałego rosnąca  69
3.5.4. Funkcja eksponencjalna typu I z członem stałym rosnąca  72
3.5.5. Funkcja eksponencjalna typu II rosnąca  75
3.6. Funkcje wymierne   77
3.6.1. Funkcja hiperboliczna bez członu stałego, a < 1  77
3.6.2. Funkcja hiperboliczna bez członu stałego, a > 1  81
3.6.3. Funkcja hiperboliczna z członem stałym malejąca  84
3.6.4. Funkcja hiperboliczna z członem stałym rosnąca  86
3.7. Funkcje trygonometryczne  88
3.7.1. Funkcja cosinus bez członu stałego  89
3.7.2. Funkcja cosinus z członem stałym malejąca  92
3.7.3. Funkcja cosinus z członem stałym rosnąca  94
3.7.4. Funkcja sinus bez członu stałego  96
3.7.5. Funkcja sinus z członem stałym i przesunięciem fazowym rosnąca  99
3.8. Funkcje cyklometryczne  103
3.8.1. Funkcja arcus tangens bez członu stałego  103
3.8.2. Funkcja arcus tangens z członem stałym  105
3.8.3. Funkcja arcus cotangens bez członu stałego  108
3.8.4. Funkcja arcus cotangens z członem stałym  110 
3.9. Funkcje wykładnicze  113
3.9.1. Funkcja wykładnicza bez członu stałego malejąca  113
3.9.2. Funkcja wykładnicza z członem stałym malejąca  115
3.9.3. Funkcja wykładnicza bez członu stałego rosnąca  117
3.9.4. Funkcja wykładnicza z członem stałym rosnąca  119
4. Intensywność uszkodzeń i odpowiadające jej charakterystyki niezawodnościowe wybranych funkcji nieelementarnych  122
4.1. Funkcje logistyczne  122
4.1.1. Funkcja logistyczna – typ D  122
4.1.2. Funkcja logistyczna – typ F  125
4.1.3. Funkcja logistyczna malejąca  128
4.1.4. Funkcja logistyczna rosnąca  131
4.2. Suma funkcji liniowej i wymiernej  134
4.3. Suma dwóch funkcji ekponencjalnych  137
5. Intensywność uszkodzeń i odpowiadające im charakterystyki niezawodnościowe funkcji sklejanych  139
5.1. Dwie funkcje eksponencjalne  139
5.2. Sklejenie funkcji kwadratowej, liniowej i potęgowej  142
6. Przykłady zastosowań obliczania funkcji niezawodności przy znanej funkcji intensywności uszkodzeń  147
6.1. Intensywność uszkodzeń w postaci funkcji liniowej z członem stałym rosnącej  147
6.2. Intensywność uszkodzeń w postaci funkcji liniowej z członem stałym malejącej  148
6.3. Intensywność uszkodzeń w postaci funkcji wykładniczej z członem stałym malejącej  149
Podsumowanie  150
Literatura  151

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl