Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w fioletowym kolorze
Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja układów mechatronicznych

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
ISSN
978-83-7464-842-4
Typ publikacji
skrypt
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
130
Rok wydania
2016
Wydanie
1
Opis

W ostatnich latach nastapił szybki rozwój wiedzy związanej z teorią oraz praktyką eksploatacji. Pojawiło się wiele nowych dla naszego przemysłu pojęć związanych z eksploatacją. W skrypcie podano podstawowe pojęcia techniczne  wykorzystywane do opisu zagadnień związanych z eksploatacją, niezawodnością  itp., a także  przedstawiono innowacyjne metody  produkcyjne.

Spis treści

Spis skrótów 5
Wstęp 7
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 11
1.1. Podstawowe pojęcia techniczne 11
1.2. Definicje eksploatacji 12
1.3. Definicje niezawodności oraz jej charakterystyk 13
1.4. Definicje jakości 23
1.5. Wskaźniki opisujące efektywność produkcji 24
2. Projektowanie zorientowane na eksploatację 30
2.1. Projektowanie mechatroniczne 30
2.1.1. Projektowanie wspomagane komputerowo – metody CAD/CAM 31
2.1.2. Metody symulacyjne w projektowaniu 32
2.1.3. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej i techniki morfingu 36
2.1.4. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości 39
2.1.5. Sieci neuronowe, systemy ekspertowe oraz logika rozmyta w zadaniach projektowych 42
2.1.6. Wykorzystanie zasad inżynierii systemów 44
2.2. Projektowanie a cykl życia produktu 45
2.2.1. Zagadnienia montażu, demontażu oraz serwisowania w praktyce projektowej 46
2.2.2. Planowe zużycie produktu 48
2.2.3. Projektowanie z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko 51
2.3. Projektowanie ergonomiczne 52
2.3.1. Wybór odpowiednich materiałów 53
2.3.2. Podmiana materiałów 54
2.4. Normalizacja w projektowaniu 54
2.5. Zasady związane z Total Quality Management – TQM w projektowaniu 56
2.6. Analiza FMEA projektu 57
2.7. Metoda Poka-Yoke 62
2.8. Globalizacja w projektowaniu – szanse oraz zagrożenia 63
3. Innowacyjne metody stosowane w produkcji 65
3.1. Idea „szczupłego zarządzania” 66
3.1.1. System zarządzania Agile 67
3.1.2. Płaskie systemy zarządzania 69
3.1.3. „Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku”, czyli filozofia Kaizen 70
3.2. Elastyczne systemy produkcyjne 71
3.2.1. Technologia grupowania 72
3.2.2. Produkcja komórkowa 74
3.2.3. JIT, czyli produkcja na czas 75
3.2.4. Metoda Kanban 76
3.2.5. System klasy MES 77
3.3. Produkcja zorientowana na jakość – metoda Six Sigma 80
4. Zagadnienia dotyczące eksploatacji układów mechatronicznych 82
4.1. Podstawowe zagadnienia związane ze zużywaniem obiektów 82
4.1.1. Tarcie i smarowanie 83
4.1.2. Wytrzymałość zmęczeniowa 86
4.1.3. Korozja 87
4.1.4. Temperatura pracy 88
4.1.5. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem a praca poza wyznaczonymi zakresami 92
4.1.6. Serwis urządzeń 93
4.2. Systemy diagnostyczne 95
4.2.1. Badania nieniszczące (NDT) 95
4.2.2. Monitoring stanu konstrukcji (SHM) 99
4.2.3. Systemy ciągłego monitorowania (SMD) 101
4.3. Kontakt z klientem – informacja zwrotna 103
5. Utrzymanie ruchu oraz zarządzanie parkiem maszynowym 107
5.1. Kolejne stopnie zarządzania utrzymaniem ruchu 108
5.1.1. Utrzymanie reakcyjne 108
5.1.2. Utrzymanie prewencyjne 109
5.1.3. Utrzymanie prognostyczne 110
5.2. Nowe zagadnienia dotyczące utrzymania ruchu oraz zarządzania parkiem maszynowym 112
5.2.1. Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM) 112
5.2.2. Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (RCM) 119
5.2.3. Metoda 5S 120
5.2.4. Analiza przyczyn pierwotnych (RCA) oraz inne metody identyfikacji problemów (G8D, 5W, diagram Ishikawy) 122
5.2.5. Six Sigma w utrzymaniu ruchu 128
6. Klasyfikacja metod eksploatacji oraz zarządzania parkiem maszynowym 130
Bibliografia 133

Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl