Przejdź do treści

Banery wysuwane

PODSTAWY GEOINŻYNIERII
Podstawy geoinżynierii

Dyscyplina
nauki techniczne » geoinżynieria
ISBN
978-83-66364-45-5
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
422
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Opis

Tytuł i rozległość tematyczna podręcznika wiążą się z [...] potrzebą dotarcia do uaktualnionej wiedzy geoinżynieryjnej w zakresie polepszania właściwości podłoża budowlanego, tj. wzmocnienia, stabilizacji i uszczelnienia ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego odpowiednimi metodami i technologiami. Do tej pory na polskim rynku wydawniczym brak było takiej zwartej pozycji o szerokim zakresie i aktualnej, odnoszącej się do systematycznego przeglądu metod, materiałów, technologii oraz technik geoinżynieryjnych. Monografia skierowana jest do szerokiego grona pracowników naukowych, specjalistów projektantów, inwestorów i przyszłych adeptów geoinżynierii studiujących trudną geotechniczną sztukę inżynierską i naukową.

Fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Kumora

Podręcznik jest wynikiem: publikacji krajowych i zagranicznych, materiałów informacyjnych firm krajowych i zagranicznych zajmujących się pracami geoinżynieryjnymi, projektów i opracowań naukowo-badawczych wykonanych przez Autorów, jak również informacji internetowych [...] Książka stanowić będzie cenną pozycję na rynku wydawniczym, przydatną dla licznych odbiorców: studentów szeroko pojętej geoinżynierii, geologii, wiertnictwa, a także pracowników naukowych uczelni i instytutów zajmujących się tą problematyką badawczą, ponadto kadry kierowniczej firm zajmujących się problemami geoinżynieryjnymi.

Fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego

 

Spis treści

1. Wstęp  9
Literatura  13
2. Przegląd metod geoinżynieryjnych modyfikujących podłoże gruntowe  15
Literatura  24
3. Zagęszczanie podłoża gruntowego  27
3.1. Zagęszczanie statyczne  32
3.2. Dynamiczne zagęszczenie podłoża gruntowego  33
3.2.1. Dynamiczne zagęszczenie podłoża gruntowego metodą impulsową  33
3.2.1.1. Dynamiczne zagęszczanie podłoża gruntowego metodą wybuchów  33
3.2.1.2. Dynamiczne zagęszczanie podłoża gruntowego metodą udarową  36
3.2.2. Dynamiczne zagęszczanie podłoża gruntowego metodami wibracyjnymi  41
3.2.2.1. Powierzchniowe zagęszczanie podłoża gruntowego metodami wibracyjnymi  42
3.2.2.2. Wgłębne zagęszczanie podłoża gruntowego metodami wibracyjnymi  43
Literatura  49
4. Wymiana podłoża gruntowego  53
4.1. Płytka wymiana podłoża gruntowego  55
4.1.1. Poduszki z gruntów niespoistych oraz stabilizowanych cementem  56
4.1.2. Wbijanie tłucznia  58
4.2. Głęboka wymiana podłoża gruntowego  58
4.2.1. Kolumny piaskowe i gruntowe  59
4.2.2. Kolumny kamienne i żwirowe  64
4.2.3. Kolumny przemieszczeniowe  68
4.2.4. Kolumny wapienne i cementowe  73
4.2.5. Kolumny scementowane i betonowe  77
Literatura  80
5. Prekonsolidacja  83
5.1. Konsolidacja wstępna (przeciążanie podłoża gruntowego)  88
5.2. Drenaż pionowy w konsolidacji podłoża gruntowego  89
5.3. Konsolidacja podłoża gruntowego metodą próżniową  94
5.4. Elektroosmotyczne oraz elektropetryfikacyjne wzmacnianie podłoża gruntowego  96
Literatura  99
6. Budowa i zastosowanie geosyntetyków  103
6.1. Geosyntetyki przepuszczalne  111
6.2. Geosyntetyki nieprzepuszczalne  138
Literatura  147
7. Zbrojenia prętowe podłoża gruntowego  151
7.1. Gwoździowanie gruntu  152
7.2. Kotwy  164
7.3. Mikropale  183
7.3.1. Mikropale wiercone  187
7.3.1.1. Mikropale SAS  190
7.3.1.2. Mikropale GEWI  192
7.3.2. Mikropale przemieszczeniowe  194
7.3.2.1. Mikropale MESI  195
7.4. Systemy samowiercące  196
7.5. Pale  218
7.5.1. Pale wbijane  224
7.5.1.1. Prefabrykowane pale żelbetowe  225
7.5.1.2. Pale stalowe  226
7.5.1.3. Pale Vibro-Fundex  227
7.5.1.4. Pale Vibrex  228
7.5.1.5. Pale typu Franki  229 
7.5.2. Pale wykonywane metodami wiertniczymi  233
7.5.2.1. Pale wiercone bez zagęszczenia gruntu  235
7.5.2.2. Pale wiercone z zagęszczeniem gruntu  246
7.5.3. Pale przemieszczeniowe  252
Literatura  258
8. Zbrojenia szkieletowe  267
8.1. Gabiony  267
8.2. System PNEUSOL  276
8.3. System TEXSOL  279
8.4. System FREYSSISOL  281
8.5. System NEW  285
8.6. System WEBSOL  285
Literatura  286
9. Iniekcja  289
9.1. Iniekcja rurociągowa  291
9.2. Iniekcja otworowa  294
9.2.1. Urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonywania iniekcji otworowej  303
9.2.2. Zakres prac kontrolnych mających na celu ocenę jakości i skuteczności wykonywanych prac iniekcyjnych  316
9.3. Iniekcja klasyczna przez penetrację  320
9.3.1. Określenie promienia iniekcji (strefy rozpływu zaczynu uszczelniającego)  324
9.3.2. Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych  326
9.4. Iniekcja ciśnieniowa  329
9.4.1. Badanie wodochłonności podłoża gruntowego  333
9.4.2. Zasady doboru metod iniekcji ciśnieniowej  339
9.5. Iniekcja rozrywająca (Soilfrac)  345
9.6. Iniekcja rozpychająca (compaction grouting)  351
9.7. Iniekcja strumieniowa (jet grouting, Soilcrete)  353
9.7.1. Odmiana DS (super jet)  361
9.7.2. Odmiana podwójna ze wstępnym cięciem  362
9.7.3. Iniekcja strumieniowa typu x-jet  362
9.7.4. Iniekcja strumieniowa typu bliźniaczych strumieni – metoda twin-jet  363 
9.8. Iniekcja z wgłębnym mieszaniem podłoża gruntowego  364
9.8.1. Iniekcja z wgłębnym mieszaniem podłoża gruntowego na sucho  368
9.8.1.1. Metoda dry jet mixing (DJM)  369
9.8.1.2. Metoda nordycka (LCM)  370
9.8.2. Iniekcja otworowa z płytkim mieszaniem podłoża gruntowego na sucho  371
9.8.3. Iniekcja z wgłębnym mieszaniem podłoża gruntowego na mokro  372
9.8.4. Iniekcja z wgłębnym mieszaniem hybrydowym podłoża gruntowego na mokro  376
Literatura  377
10. Metody termiczne modyfikujące fizyczno-mechaniczne właściwości podłoża gruntowego  383
10.1. Zamrażanie podłoża gruntowego  383
10.1.1. Mrożenie górotworu metodą solankową  393
10.1.2. Mrożenie kriogeniczne górotworu  395
10.2. Spiekanie podłoża gruntowego  397
Literatura  400
11. Ekrany szczelinowe  403
11.1. Metoda wąskoprzestrzennego wykopu  408
11.2. Metoda chwytakowa  409
11.3. Metoda wiertniczo-frezowa  410
11.4. Metoda hydrofrezowa  412
11.5. Metoda wibracyjna – WIPS  413
11.6. Metoda CSM  415
11.7. Metoda CDMM – Trenchmix  418
11.8. Technologie wypełniania ekranów szczelinowych zaczynami uszczelniającymi  421
Literatura  423

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl