Przejdź do treści

Banery wysuwane

Ciemnozielone tło, na nim fragment ortofotomapy w formie puzzli
Mozaikowanie ortoobrazów z zastosowaniem transformacji falkowej

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-635-2
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
100
Rok wydania
2013
Opis

Praca przedstawia koncepcję oraz wyniki testowania metody trasowania linii mozaikowania na potrzeby opracowania ortofotomapy. Proponowane rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu transformacji falkowej do detekcji miejsc, w których nie ma zgodności geometrycznej pomiędzy pokrywającymi się ortoobrazami.
Monografia składa się z siedmiu rozdziałów obejmujących: przedstawienie poszczególnych etapów opracowania ortofotomapy; przybliżenie teoretycznych podstaw transformacji falkowej; omówienie badań przydatności falek do detekcji struktur liniowych; przedstawienie koncepcji metody automatycznego trasowania liniii na obrazach fotogrametrycznych; weryfikację koncepcji na wybranych ortoobrazach o dużej i małej rozdzielczości.
Monografia może być interesującą pozycją zarówno dla fotogrametrów praktyków, jak i studentów oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą w niej dziedziną.

Spis treści

Streszczenie  5
Summary  7
Wykaz wybranych symboli i oznaczeń 9
1. Wprowadzenie  11
2. Problemy mozaikowania na tle procesu opracowania ortofotomapy  13
2.1. Ortofotomapa jako georeferencyjny obraz cyfrowy  14
2.2. Etapy opracowania ortofotomapy poprzedzające mozaikowanie  17
2.2.1. Wykonanie zdjęć  17
2.2.2. Aerotriangulacja  18
2.2.3. Opracowanie NMT i ortorektyfikacja  19
2.3. Mozaikowanie ortofotomapy  20
2.3.1. Kartograficzne i fizyczne uwarunkowania mozaikowania  20
2.3.2. Zasady lokalizacji linii mozaikowania  22
2.3.3. Automatyczne trasowanie linii mozaikowania  25
2.3.4. Wyrównanie radiometryczne obrazów  27
3. Transformacja falkowa  30
3.1. Dyskretna transformacja falkowa w implementacji Mallata  30
3.2. Addytywna transformacja DWT-MRA  35
3.3. Transformacja MODWT i jej wariant addytywny MRA  37
3.4. Transformacja falkowa obrazów  38
3.5. Zastosowanie falek w fotogrametrii i teledetekcji  41
3.5.1. Falkowa kompresja obrazów  42
3.5.2. Falkowa redukcja szumów obrazowych  43
4. Falkowa detekcja struktur liniowych  45
4.1. Rola struktur liniowych w percepcji obrazu  45
4.2. Teoria falkowej detekcji krawędzi w obrazie na tle innych metod  46
4.3. Empiryczna analiza falkowej detekcji krawędzi  48
4.3.1. Wpływ wariantu DWT na kompletność i lokalizację krawędzi  48 
4.3.2. Wpływ rodzaju falki na efekt krawędziowania  51
4.3.3. Wpływ liczby poziomów dekompozycji na efekt krawędziowania  53
4.3.4. Stopień separacji kierunków krawędzi w komponentach detalicznych  56
4.3.5. Porównanie falkowej detekcji krawędzi z innymi metodami  57
4.4. Falkowa detekcja paralaksy obrazów. Tworzenie obrazu barier  59
5. Koncepcja i prototyp informatyczny trasowania linii mozaikowania  63
5.1. Uwarunkowania i założenia koncepcji  63
5.2. Trasowanie linii łączenia techniką najkrótszej ścieżki  66
5.3. Podstawowe etapy realizacji koncepcji  68
5.3.1. Wyznaczenie nominalnego korytarza linii mozaikowania  68
5.3.2. Transformacja falkowa i obliczenie obrazu barier  68
5.3.3. Wybór punktów oporowych i trasowanie linii mozaikowania  69
5.4. Prototyp informatyczny  71
5.4.1. Wybór środowiska informatycznego  71
5.4.2. Schemat funkcjonalny prototypu  72
6. Testowanie trasowania linii mozaikowania  78
6.1. Ortoobrazy lotnicze wysokiej rozdzielczości  78
6.2. Ortoobrazy lotnicze i satelitarne  87
7. Podsumowanie  91
Bibliografia  95

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl