Przejdź do treści

Banery wysuwane

tytuł okładki na tle wieżowców
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
CONTEMPORARY CHALLENGES

Autor
redaktor naukowy
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-18-2
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
152
Rok wydania
2021
Opis

Monografia jest próbą rozpoznania rzeczywistych uwarunkowań rozwoju organizacji (tak sektora prywatnego, jak i publicznego) w czasach nieustannej presji, by usprawniać działania, wspierać innowacje, zwiększać wydajność i osiągać ambitne cele organizacyjne. Porusza wiele problemów badawczych, które odzwierciedlają zmiany społeczne i z tego powodu są istotne dla organizacji. Wskazuje również, w jaki sposób wyniki badań można przełożyć na modele odwzorowujące rzeczywistość.
W pracy omówiono diagnozę jako narzędzie rozwoju organizacyjnego, determinanty rozwoju organizacji w różnych sektorach (górnictwie, sektorze finansowym, e-sporcie czy administracji publicznej), przybliżono procesy organizacyjnej restrukturyzacji, rolę i wykorzystanie w rozwoju organizacji nowych technologii, analizie poddano również praktyczne zastosowania teorii przywództwa i rozwoju organizacji, jednocześnie określając ich znaczenie w praktyce menedżerskiej.
Metodologiczny i aplikacyjny charakter publikacji wpisuje ją w nurt interdyscyplinarnego podejścia do badania przywództwa i rozwoju organizacji, przyczyniającego się do poszerzania wiedzy w tych obszarach. A w związku z tym, że obecnie brakuje kompleksowych opracowań z zakresu rozwoju organizacyjnego, praca uzupełnia tę badawczą lukę.

Spis treści

Introduction 5
Chapter 1 Organizational Methodology in Process of Developing Organizational Restructuring Model on Example of Production Company 11
Henryk Dźwigoł
Chapter 2 Flexibility of Enterprises in Era of Industry 4.0 25
Justyna Grześ-Bukłaho
Chapter 3 Role of Knowledge Brokers as Facilitators of Organizational Development in Era of Industry 4.0 39
Arkadiusz Szmal, Adam Janiszewski
Chapter 4 Company Survival Rate as Function of Age 53
Mateusz Codogni
Chapter 5 Procrastination in Administrative and Office Processes 63
Grzegorz Jokiel
Chapter 6 Emergence of eSports Networks 71
Piotr Śliwa, Grzegorz Krzos
Chapter 7 Digital Customer Service as Challenge for Modern Enterprises 85
Danuta Szwajca
Chapter 8 Application of the Industry 4.0 Concept in Financial Services. Using Artificial Neural Network for Credit Scoring Model in Rating Agency 103
Jacek Krawiec, Paweł Śliwiński
Chapter 9 Impact of Marketing and Financial Interface on Results Achieved by Company Shown in Dashboard 121
Grażyna Golik-Górecka
Chapter 10 New Research Methods in Organization Development: Eye Tracking (Case Study) 131
Bartłomiej Kabaja
Chapter 11 Computer Programs as Subject of Intellectual Property 141
Agnieszka Zielińska

Spis treści
Cena
0,00 zł