Przejdź do treści

Banery wysuwane

INFORMATYKA I PSYCHOLOGIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
INFORMATYKA I PSYCHOLOGIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Informatyka
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-417-4
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
186
Rok wydania
2011
Wydanie
1
Opis

Książka poświęcona jest zagadnieniom z pogranicza informatyki i psychologii. Analizie poddano różne aspekty postępu informacyjnego w wymiarze społecznym, a zwłaszcza psychologicznym. Autorzy kolejnych rozdziałów zastanawiają się m.in., czy istnieje specyficzny profil psychologiczny programistów (W. Iszkowski, R. Tadeusiewicz); przenoszą obserwacje psychologiczne na grunt budowy inteligentnych systemów informatycznych (B. Śnieżyński); analizują możliwości wykorzystania wiedzy informatycznej do wspomagania badań psychologicznych (R. Tadeusiewicz); badają wpływ informatyki na komunikację między ludźmi w aspekcie psychologicznym (L. Górniak); rozpatrują możliwość poznania procesów mentalnych poprzez budowę ich informatycznych modeli (M. Starzomska); analizują związki między zachowaniem się ludzi a działaniem komputerów (A. Horodeński); wprowadzają czytelników w zagadnienia kognitywistyki - dziedziny wiedzy o procesach poznawczych toczących się w ludzkich umysłach i systemach komputerowych (L. Ogiela, R. Tadeusiewicz); próbują zidentyfikować specyficzne cechy osobowości osób uprawiających zawód informatyka oraz zastanawiają się nad ich rolą w społeczeństwie (E. Mizerska).

Spis treści

 

Przedmowa   7
Wacław Iszkowski, Ryszard Tadeusiewicz
Czy istnieje specyficzny profil psychologiczny programistów?  13
Bartłomiej Śnieżyński
Logika wiarygodnego rozumowania. Narzędzie informatyczne wzorowane na psychologii człowieka   31
Ryszard Tadeusiewicz
Sieci neuronowe i inne systemy neurocybernetyczne jako narzędzia informatyczne o ciekawych zastosowaniach na gruncie psychologii  49
Lech Górniak
Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, gdzie od niego się oddala  103
Małgorzata Starzomska
Modelowanie procesu nabywania wiedzy za pomocą sztucznych sieci neuronowych  115
Andrzej Horodeński
Działanie komputerów i zachowania ludzi   135
Lidia Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz
Kognitywistyka – klucz do umysłu naturalnego i sztucznego  153
Ewa Mizerska
Informatycy – współcześni kapłani?  173

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
5,00 zł