Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na morskim tle w zielonych kwadracikach rysunki przedstawiające różne źródła energii odnawialnej
Hybrydowa mikroinstalacja OZE zasilająca gospodarstwo domowe

Dyscyplina
nauki ekonomiczne » zarządzanie ochroną środowiska
nauki techniczne » energetyka
ISBN
ISBN 978-83-7464-998
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Rok wydania
2018
Opis

Monografia dostarcza informacji na temat zarządzania współpracą mikroinstalacji gospodarstw domowych z odnawialnymi źródłami energii OZE oraz z magazynami energii elektrycznej i krajową siecią energetyczną. Źródła OZE z magazynem energii składają się na hybrydę energetyczną, która z kolei wraz z odbiornikiem (gospodarstwo domowe) tworzy mikroinstalację. Prawidłowo zarządzane mikroinstalacje będą stanowiły w niedalekiej przyszłości istotne źródła energii wspomagające krajowy system energetyczny.
W książce przeanalizowano pod względem energetycznym wszystkie możliwe hybrydowe układy energetyczne, poczynając od pojedynczych źródeł energii odnawialnej (instalacja fotowoltaiczna PV, turbina wiatrowa TW, turbina hydrokinetyczna TH), a kończąc na  mikroinstalacji z pełną hybrydą, odbiornikiem i siecią energetyczną. Wprowadzono matematyczny model symulacyjny oraz optymalizacyjny który pozwala na symulację pracy dowolnych układów hybrydowych oraz ich optymalizację ze względu na przyjętą funkcję celu. Przedstawiono ponadto strukturę niezawodnościową wybranych układów, wykorzystując metodę analizy drzewa błędów (FTA - Fault Tree Analysis). Chociaż w książce skupiono się wyłącznie na małych układach hybrydowych (moce rzędu kilku kilowatów), to zaproponowana metoda analizy ich pracy oraz bilansu energetycznego może zostać wykorzystana w odniesieniu do układów zasilania o znacznie większych mocach zainstalowanych, pracujących na potrzeby np. klastrów energii czy też większych grup odbiorców.

Spis treści

Najczęściej stosowane skróty i akronimy  7
Wprowadzenie  9
1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania w Polsce instalacji hybrydowych OZE  11
2. Koncepcja układów mikrosieci hybrydowych  14
2.1. Analizowane układy odnawialnych źródeł energii OZE oraz magazynu energii elektrycznej  16
2.2. Niezawodność zasilania ze źródeł wytwórczych OZE  19
3. Symulacja i optymalizacja  29
3.1. Dane wejściowe  29
3.1.1. Zapotrzebowanie na moc w analizowanym gospodarstwie domowym  30
3.1.2. Dostępność energii słonecznej  34
3.1.3. Dostępność energii wiatrowej  36
3.1.4. Dostępność energii hydrokinetycznej  38
3.1.5. Energia słoneczna, prędkość wiatru i przepływ rzeki – charakterystyczne przebiegi dobowe  37
3.2. Komplementarność czasowa analizowanych źródeł OZE  41
3.3. Możliwości pracy odnawialnych źródeł OZE a zapotrzebowanie na moc odbiornika  44
3.4. Modelowanie matematyczne pracy odnawialnych źródeł energii  46
3.5. Zasada przepływu energii elektrycznej w mikroinstalacji pomiędzy elementami hybrydy energetycznej, odbiornikiem GD oraz siecią energetyczną SE  51 
3.6. Modelowanie pracy hybrydy odnawialnych źródeł energii  73
3.7. Model optymalizacyjny  75
4. Wyniki obliczeń  77
4.1. Instalacja fotowoltaiczna PV oraz gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  77
4.2. Instalacja wiatrowa TW oraz gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  80
4.3. Instalacja hydrokinetyczna TH oraz gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  83
4.4. Instalacja fotowoltaiczna PV oraz magazyn energii elektrycznej ME i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  86
4.5. Instalacja turbiny wiatrowej TW oraz magazyn energii elektrycznej ME i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  91
4.6. Turbina hydrokinetyczna TH oraz magazyn energii elektrycznej ME i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  96
4.7. Instalacja fotowoltaiczna PV oraz turbina wiatrowa TW i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  102
4.8. Instalacja fotowoltaiczna PV oraz turbina hydrokinetyczna TH i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  106
4.9. Instalacja wiatrowa TW oraz turbina hydrokinetyczna TH i gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  111
4.10. Instalacja wiatrowa TW i instalacja fotowoltaiczna PV oraz magazyn energii elektrycznej ME, a także gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  115
4.11. Turbina hydrokinetyczna TH i instalacja fotowoltaiczna PV oraz magazyn energii elektrycznej ME, a także gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  117
4.12. Turbina hydrokinetyczna TH i turbina wiatrowa TW oraz magazyn energii elektrycznej ME, a także gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  120 
4.13. Turbina hydrokinetyczna TH, turbina wiatrowa TW i instalacja fotowoltaiczna PV, a także gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  123
4.14. Turbina hydrokinetyczna TH, turbina wiatrowa TW i instalacja fotowoltaiczna PV oraz magazyn energii elektrycznej ME, a także gospodarstwo domowe GD jako odbiornik energii elektrycznej  126
5. Wnioski i podsumowanie  131
Bibliografia  135

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl