Przejdź do treści

Banery wysuwane

BIONIKA W KSZTAŁCENIU
BIONIKA W KSZTAŁCENIU

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Bionika
ISBN
978-83-7464-598-0
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

Niniejsza książka ma pomóc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych z bioniki. Przedstawiono w niej wiele modułów jednostek dydaktycznych, wykładów i ćwiczeń, oraz zamieszczono odpowiednie przykłady. Omówiono również niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie laboratoryjne. Podane informacje przeznaczone są głównie dla młodych wykładowców, którzy mogą z nich czerpać konkretne rozwiązania przy projektowaniu swoich zajęć lub odpowiednio poszerzać albo modyfikować własne koncepcje. Autor ma nadzieję, że książka przyczyni się do szybszego wprowadzenie bioniki do programów kształcenia inżynierów nowej generacji.

Spis treści


Spis treści
Od autora  5
1. Powstanie i rozwój bioniki  7
1.1. Uwarunkowania powstania bioniki  7
1.2. Powstanie, podział i rozwój bioniki  12
2. Poszukiwanie i analiza wzorca, budowa modelu  19
3. Strategie i możliwości zastosowania bioniki   32
3.1. Strategie zastosowania bioniki   32
3.2. Bionika w innowacyjnym projektowaniu konstrukcji  39
4. Bionika w kształceniu inżynierskim 43
4.1. Bionika w procesie dydaktycznym  43
4.2. Struktury programu bionika i ich dobór   49
4.3. Materiały informacyjne o przedmiocie bionika   55
4.4. Kwalifikacje i przygotowanie kadry   58
5. Podstawowe treści przedmiotu bionika  60
5.1. Tematyka i struktura wykładów   60
5.2. Przykłady konspektów wykładów   87
5.3. Tematyka i struktura ćwiczeń laboratoryjnych  114
6. Laboratorium do ćwiczeń z bioniki - budowa i wyposażenie  129
7. Seminaria i prace dyplomowe  145
8. Kształcenie na odległość - możliwości i propozycje  148
Podsumowanie  151
Źródła ilustracji   154
Wybór literatury  155

Spis treści
Cena
10,00 zł