Przejdź do treści

Banery wysuwane

SZKOŁY. NAUCZYCIELE. UCZNIOWIE
SZKOŁY. NAUCZYCIELE. UCZNIOWIE
PRZYCZYNEK DO HISTORII SZKOLNICTWA, OŚWIATY I WYCHOWANIA NA OBSZARZE KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ

Kategoria produktu
Nauki humanistyczne » Biografie, wspomnienia, felietony
Nauki humanistyczne » Historia nauki
ISBN
978-83-7464-908-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
350
Rok wydania
2016
Wydanie
1
Opis

Monografia - jak pisze autor we wstępie - powstała z jego potrzeby powrotu do młodzieńczych lat spędzonych we Lwowie. Poświęcona jest państwowym i prywatnym szkołom lwowskim w latach 1914-1946. Zawiera wspomnienia uczniów tych szkół oraz informacje o niektórych nauczycielach. Autor opracowania zamieścił w nim również biogramy kilkunastu profesorów AGH, którzy byli we Lwowie nauczycielami szkół wyższych i szkół średnich, a także ich uczniami.
Opracowanie będzie z pewnością ciekawe dla wszystkich tych, którzy interesują się dziejami nauki i szkolnictwa oraz historią Kresów w dwudziestoleciu międzywojennym. Może się okazać świetną lekturą dla osób, których losy - podobnie jak losy autora - związane są z przedwojennym Lwowem.

Spis treści


Spis treści
Wstęp  5


I. SZKOŁY LWOWSKIE 1914–1946  9
Wyższe Realne Gimnazjum Męskie im. Adama Mickiewicza w okresie I wojny światowej  11
Kronika Zakładu w roku wojny 1914/15   11
Kronika Zakładu w roku wojny 1916/17   15
Dzieje Zakładu czasu wojny  17
IV Męskie Gimnazjum im. Jana Długosza w latach 1915–1930   19
Rok szkolny 1915/1916 (Zakład Główny)   19
Lata szkolne: 1914–1915–1916 (Zakład Główny)   24
Lata szkolne 1916–1917 (Zakład Główny)  29
Lata szkolne 1915/16 i 1916/17 (Oddziały Równorzędne)   32
Lata szkolne 1914/15–1916/17 (Oddziały Równorzędne)   37
Rok szkolny 1917/18 (Zakład Główny)   40
Rok szkolny 1924/25 (Zakład Główny)   46
Rok szkolny 1927/28 (Zakład Główny)  52
Rok szkolny 1929/30 (Zakład Główny)   64
Jubileusz Zgromadzenia Sacré Coeur (21 XI 1800–21 XI 2000)   69
Rys historyczny Zgromadzenia Sacré Coeur we Lwowie (1843–1946)  69

Komplety tajnego nauczania w Liceum Zgromadzenia ss. Sacré Coeur we Lwowiew okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej (1943–1946)  78
Organizacja życia naukowego w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie   81
Uniwersytet im. Jana Kazimierza (UJK)  82
Politechnika Lwowska (PL)   93
Akademia Handlu Zagranicznego (AHZ)  95
Akademia Medycyny Weterynaryjnej (AMW )   96
Apokalipsa nauki polskiej we Lwowie  97


II. NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  101
Szkoła Kistryna. Wspomnienia uczniów z okresu nauki w Szkole Powszechnej i Gimnazjum im. Henryka Jordana  103
Kilka wspomnień o Mieczysławie Kistrynie i jego szkole im. H. Jordana  103
Wspomnienia ze Szkoły Powszechnej im. Henryka Jordana we Lwowie, tzw. „Szkoły Kistryna” (1931–1937)  106
Siedem lat u Kistryna   110
Kistryn. Wspomnienie lwowskie z lat 1927–1931   121
Profesor Rudolf Wacek   127
Życiorys Rudolfa Wacka   127
Fajny chłop   130
Wspomnienia o Rudolfie Wacku  133
Wspomnienia byłego ucznia szkół lwowskich   140
Być uczonym   140
Wspomnienia byłych uczniów XI Gimnazjum im. J. i J. Śniadeckich we Lwowie  189
Zbigniew M. Groszek  189
Witold A. Lanowski (Łanowski)  193
Lech S. Proczkowski  195
Roman Zbigniew Sawicki  201

Henryk Stengl  207
Władysław Negrey  216
Kazimierz Klimowicz   224
Zakład Szkolny ss. Sacré Coeur we Lwowie we wspomnieniach uczennic  230
Helena Leska   230
Izabela Wysocka   239


III. LWOWIANIE W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 241
BIOGRAMY
Maksymilian Tytus Huber   256
Marian Kamieński  258
Stanisław Karlic  260
Jerzy Michał Kowalczuk   262
Henryk Orkisz   276
Włodzimierz J. Parachoniak   284
Stanisław Paraszczak  289
Zbysław Popławski   295
Wojciech Rogala   302
Tadeusz Sendzimir (Sędzimir)  304
Izydor Stella-Sawicki   306
Julian Tokarski   308
Piotr Wasiunyk   310
Zdzisław Karol Wilk   314
Wykaz publikacji z serii Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej – Kresach Południowo-Wschodnich 319
Bibliografia  323
Indeks nazwisk  325

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
25,00 zł