Przejdź do treści

Banery wysuwane

kilka zdjęć obrazujących różne obiekty w przyrodzie, na zielonym tle
Geo-English
Język angielski dla studentów geodezji i inżynierii środowiska

Dyscyplina
nauki humanistyczne » języki obce
ISBN
978-83-7464-356-6
Typ publikacji
podręcznik
Format
A4, CD
Oprawa
miękka
Liczba stron
192
Rok wydania
2010
Wydanie
3, poprawione
Opis

GEO-ENGLISH is a book written for intermediate and higher-level students specializing in the Earth sciences (also called the geosciences) which include disciplines related to the planet Earth such as geodesy, surveying, cartography, geology, environmental science, civil engineering, geography and geophysics as well as for anyone interested in technical aspects of modern life. Meeting the expectations of prospective professionals, the intention of the book is not only to develop general and technical vocabulary essential in the course of studies, but also to provide the graduates with language tools indispensable in their future working environment.
GEO-ENGLISH is divided into thirty sections which consist of various types of activities. Each section starts with a WORD BANK where students can find new expressions including both general English and technical terms. It is supposed to support new vocabulary acquisition, whereas the GLOSSARY contains technical vocabulary found in sections. LEAD-INs, TEXT-BASED TASKS and FOLLOW-UPs comprise a wide range of activities including listening exercises accessible on two attached CD-roms. LANGUAGE CORNERs serve as the additional source of language development.


Jest to jedno z pierwszych anglojęzycznych opracowań dotyczących zagadnień z zakresu zarówno geodezji, jak i inżynierii środowiska. Książka składa się z trzydziestu części-sekcji. Wprowadzają one Czytelnika w problematykę inżynierii i ochrony środowiska, geodezji, kartografii, miernictwa, a także dziedziny pokrewnej, jaką jest inżynieria budowlana. Znaleźć w niej można także podstawową terminologię matematyczną i to co istotne dla każdego studenta Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - słownictwo związane ze studiowaniem, uczelnią, wydziałami i katedrami. Książka powstała z myślą o studentach, uważam jednak, że z powodzeniem może być wykorzystana przez osoby, które zawodowo związane są z problematyką geodezji i inżynierii środowiska. Prezentowane w podręczniku zagadnienia stanowią cenne uzupełnienie aktualnej wiedzy w edukacji na poziomie średnim i wyższym. (fragment recenzji dra Michała Stracha)

Spis treści

INTRODUCTION   5
ACKNOWLEDGEMENTS   5
WARM-UP GEO-QUIZ   7
SECTION 1 – HOW TO TALK ABOUT YOUR STUDIES  11
SECTION 2 – GEODESY   15
SECTION 3 – GEODETIC OBSERVATIONAL CONCEPTS & MEASUREMENTS  19
SECTION 4 – CARTOGRAPHY  24
SECTION 5 – MAP TYPES   28
SECTION 6 – MAP SYMBOLOGY  31
SECTION 7 – CAREER OPPORTUNITIES IN MODERN CARTOGRAPHY   35
SECTION 8 – POINT POSITIONING  38
SECTION 9 – GLOBAL POSITIONING SYSTEM   41
SECTION 10 – APPLICATIONS OF GPS – part 1   45
SECTION 11 – APPLICATIONS OF GPS – part 2   48
SECTION 12 – CAREER IN SURVEYING   53
SECTION 13 – LAND SURVEYORS’ EQUIPMENT – part 1  58
SECTION 14 – LAND SURVEYORS’ EQUIPMENT – part 2  64
SECTION 15 – PLANET EARTH 69
SECTION 16 – ENVIRONMENTAL ENGINEERING  74
SECTION 17 – GREENHOUSE EFFECT   77
SECTION 18 – ACID RAIN  81
SECTION 19 – WATER CONVEYANCE & SUPPLY   85
SECTION 20 – INTRODUCTION TO RENEWABLE ENERGY  91
SECTION 21 – RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES  96
SECTION 22 – CIVIL ENGINEERING   102
SECTION 23 – BUILDINGS  107
SECTION 24 – ROADS AND MOTORWAYS  112
SECTION 25 – BRIDGES   118
SECTION 26 – RAILWAYS  125
SECTION 27 – TUNNELS  129
SECTION 28 – MINE SURVEYING  135
SECTION 29 – BASIC MATHEMATICAL TERMS 139
SECTION 30 – GEOMETRY  144
GLOSSARY  149
KEY   161
BIBLIOGRAPHY  187
CD CONTENTS  188

Spis treści
Cena
50,00
/
11.00€
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl