Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Zastosowanie metody georadarowej do detekcji i monitoringu obiektów o stochastycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geofizyka
ISBN
978-83-7464-449-5
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
258
Rok wydania
2012
Wydanie
1
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Spis najważniejszych oznaczeń  11
1. Wprowadzenie  13
2. Podstawy teoretyczne metody georadarowej  20
2.1. Podstawy teorii anten  20
2.2. Propagacja fali elektromagnetycznej w ośrodku geologicznym  25
3. Aparatura i techniki pomiarowe   37
3.1. Aparatura georadarowa  37
3.2. Profilowanie refleksyjne  38
3.3. Badania zmiennooffsetowe  45
3.4. Pomiary otworowe  52
4. Przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych i numeryczne modelowanie pola elektromagnetycznego  56
4.1. Przygotowanie rejestracji do przetwarzania  59
4.2. Procedury 1D  62
4.3. Procedury 2D  63
4.4. Techniki wzmocnień  63
4.5. Procedury zaawansowane  65
4.6. Wprowadzenie do techniki FDTD  66
4.7. Wyniki modelowania i ich interpretacja  70
5. Badania GPR wałów przeciwpowodziowych  80
5.1. Rozluźnienia w wałach przeciwpowodziowych  80
5.2. Badania zmiennooffsetowe  86
5.3. Profilowania refleksyjne  116
6. Badania GPR stref spękań w górotworze  125
6.1. Spękania górotworu indukowane działalnością górniczą  125
6.2. Sztolnia w Jugowicach Górnych  131
6.2.1. Opis miejsca badań i projekt pomiarów terenowych  131
6.2.2. Wyniki badań georadarowych i mikro grawimetrycznych  134
6.3. Sztolnie w Czarnorzekach  144
6.3.1. Opis miejsca badań i projekt pomiarów terenowych  144
6.3.2. Wyniki badań georadarowych i mikrograwimetrycznych  148
6.4. Wybrane rejony obszaru górniczego KWK „Siersza” w Sierszy i Młoszowej  159
6.4.1. Opis miejsc badań i projekt pomiarów terenowych  163
6.4.2. Wyniki badań georadarowych i grawimetrycznych w Sierszy  164
6.4.3. Wyniki badań georadarowych w Młoszowej  183
6.5. Georadarowe badania otworowe  187
6.5.1. Refl eksyjne profi lowanie otworowe  188
6.5.2. Tomografi a prędkościowa i tłumieniowa  198
7. Badania GPR miejsc zanieczyszczonych substancjami typu LNAPL  203
7.1. Zanieczyszczenia płynne w ośrodku gruntowo -wodnym  203
7.2. Lotnisko wojskowe w Chojnie  210
7.2.1. Opis miejsca badań i projekt pomiarów terenowych  210
7.2.2. Wyniki badań georadarowych i ich interpretacja  214
7.3. Baza paliwowa w Międzychodzie  226
7.3.1. Opis miejsca badań i projekt pomiarów terenowych  226
7.3.2. Wyniki badań georadarowych i ich interpretacja  231
7.4. Baza wojskowa w Bornym -Sulinowie  235
7.4.1. Opis miejsca badań i projekt pomiarów terenowych  235
7.4.2. Wyniki badań georadarowych i ich interpretacja  237
8. Podsumowanie  242
Literatura  247

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl