Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Wysokorozdzielcze badania sejsmiczne w celu rozpoznania złoża siarki "Osiek" oraz określania zmian dynamicznych zachodzących w wyniku eksploatacji

Autor
Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-7464-528-7
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
133
Rok wydania
2012
Wydanie
1
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wprowadzenie  11
2. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji siarki  14
3. Złoża siarki  19
3.1. Złoża na świecie  20
3.2. Polskie złoża w zapadlisku przedkarpackim  21
3.3. Złoże siarki „Osiek”, warunki występowania i budowa geologiczna  22
4. Technologia wydobycia siarki metodą otworową  26
4.1. Eksploatacja złoża „Osiek”  29
4.2. Warunki geologiczno-górnicze eksploatacji złoża „Osiek”  31
4.3. Charakterystyka procesu wytapiania i osiadania  32
4.4. Zagrożenia i utrudnienia towarzyszące eksploatacji złoża  37
4.4.1. Zagrożenia wynikające z budowy geologicznej nadkładu  37
4.4.2. Utrudnienia wywołane parametrami filtracyjnymi złoża  38
5. Właściwości petrofizyczne złoża  40
5.1. Prędkość propagacji fal sprężystych a właściwości skał  41
5.2. Model warstwy złożowej  45
5.2.1. Przybliżenie prędkości według modelu Picketta  47
5.2.2. Estymacja prędkości na podstawie o modelu Wylliego  50
5.2.3. Prędkościowy model Gardnera  55 
Uwarunkowania metodyki badań polowych  60
6.1. Amplituda versus offset  60
6.2. Rozdzielczość pionowa zapisu sejsmicznego  64
6.3. Metodyka badań  68
7. Przetwarzanie danych  72
7.1. Statyka refrakcyjna  72 
7.2. Filtracja formująca  76
7.3. Sekwencja przetwarzania danych  79
8. Rozpoznanie pierwotnej budowy złoża z określeniem jego porowatości i zaburzeń strukturalnych  82
8.1. Określenie zmiennej konsolidacji złoża  82
8.2. Badania złoża pod kątem występowania gipsów  84
8.3. Rozpoznanie struktury złoża i jego porowatości  86
8.4. Struktura nadkładu  90
9. Model stanu górotworu przy otworowej eksploatacji siarki  94
10. Monitoring eksploatacji  99
10.1. Zasady interpretacji w strefach wytopu  99
10.2. Kontrola procesu eksploatacji  107
10.2.1. Nierównomierność i kierunkowość wytopu  107
10.2.2. Prognozowanie rozwoju frontu eksploatacji  109
10.2.3. Sejsmiczne badania 3D zmian poeksploatacyjnych  114
10.3. Deformacje nadkładu i zagrożenie erupcyjne  117
11. Podsumowanie  124
Literatura  126

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl