Przejdź do treści

Banery wysuwane

chodnik w kompleksie młodszej soli potasowej w kopalni w Kłodawie
Wysad solny i Kopalnia Soli w Kłodawie

Dyscyplina
nauki o Ziemi » geologia
ISBN
978-83-7464-658-1
Typ publikacji
monografia
Format
A5
Oprawa
miękka
Liczba stron
52
Rok wydania
2012
Opis

Piąta publikacja popularnonaukowego cyklu "Nauka dla Ciekawych" (seria "O Ziemi i Kosmosie") dotyczy nie tylko geologicznej budowy niezwykłych złóż soli kamiennej, jakimi są wysady solne, ale także górnictwa solnego, dając wgląd do wnętrza kopalni soli. Dołączona do książeczki płyta CD zawiera bogaty i urozmaicony materiał ilustracyjny przedstawiony dwu- i trójwymiarowo: galerię minerałów solnych, animację tworzenia się wysadu solnego oraz film i fotografie z kopalni soli w Kłodawie pokazujące olbrzymie komory solne, osobliwe zjawiska geologiczne i podziemną pracę maszyn górniczych.

Spis treści

Wprowadzenie. O ewaporatach, soli kamiennej, złożach solnych i kopalniach soli  7
Ewaporaty  7
Złoża soli kamiennych i potasowych w kraju  8
Zużycie  9
Metody otrzymywania  9
Kopalnie i produkcja soli w kraju i na świecie  10
Geologia i górnictwo solne w Akademii Górniczo-Hutniczej  11
O tektonice solnej  12
Przyczyny i sposób przemieszczania się soli w procesach geologicznych  13
Szybkość przemieszczania się soli  14
Formy złóż solnych  14
Rozwój struktur solnych  16
Diapiryzm  16
Wysady solne Polski środkowej  17
Morze cechsztyńskie  19
Osady cechsztynu w środkowej Polsce  20
Profil litostratygraficzny cechsztynu w środkowej Polsce  21
Geologiczna historia tworzenia się wysadów solnych w Polsce środkowej  23
Budowa wysadów solnych  24
Zagospodarowanie wysadów solnych  26
Informacje zawarte w tekście książeczki wymagają do lepszego zrozumienia objaśnień rysunkowych i wizualizacji. Dlatego istotne jest śledzenie tekstu i równoczesne korzystanie z płyty; są one kompatybilne. Płyta zawiera wszystko to, co ze względu na ograniczenia druku nie mogło znaleźć się w książeczce: ilustracje, zdjęcia i animacje. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem tekstu. Tekst bez płyty i płyta bez tekstu dostarczają niepełnej informacji. Budowa geologiczna wysadu solnego Kłodawa  27
Budowa zewnętrzna wysadu solnego  27
Skały i minerały  28
Następstwo warstw skalnych – profil litostratygraficzny cechsztynu w wysadzie solnym Kłodawa  33
Budowa wewnętrzna wysadu solnego  34
Ślady dziejów geologicznych zapisane w wysadzie solnym  35
Jak powstał wysad solny Kłodawa  37
Z historii badań geologicznych wysadu kłodawskiego  38
Kopalnia soli w Kłodawie  40
Obszar górniczy kopalni  40
Filary  40
Pola eksploatacyjne  41
Przestrzenna struktura kopalni  42
System eksploatacji  43
Zagrożenia naturalne w kopalni  46
Produkty kopalni  48
Trasa turystyczna  48
Od autora  49
Słowniczek  51

Spis treści
Cena
14,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl