Przejdź do treści

Banery wysuwane

GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM II
GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM II

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-66016-16-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
406
Rok wydania
2019
Opis

Wyróżnienie w Konkursie GAUDEAMUS Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na 24. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie 2021.

Pierwsza nagroda w 6. Międzynarodowym Konkursie "Najlepsze wydawnictwa o górach" w kategorii "Przewodniki".

"Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. W tomie drugim przewodnika opisano dwa główne piętra strukturalne jednostki kaczawskiej, którymi są metamorfik kaczawski i synklinorium północnosudeckie, a także metamorfik Rudaw Janowickich oraz synklinorium śródsudeckie.
W tomie drugim opisano siedemnaście geostanowisk określanych jako obiekty geoturystyczne, zlokalizowanych wzdłuż trasy Geostrady Zachodniosudeckiej i Środkowosudeckiej. Wybrane stanowiska są interesujące pod względem turystycznym, walorów estetycznych oraz wartości naukowej i edukacyjnej. Są nimi różnego rodzaju obiekty geologiczne (skałki bazaltowe, piaskowcowe, skalne grzyby), formy morfologiczne (odsłonięcia law poduszkowych, zlepieńców permskich, torfowiska), obszary dawnej i aktualnej eksploatacji kopalin (kamieniołomy: wapieni krystalicznych, melafirów, łupków pirytonośnych), a także ścieżki edukacyjne i trasy turystyczne. Opisy poszczególnych geostanowisk są merytoryczne, wszechstronne i wyczerpujące, poprzedzają je dokładne informacje dotyczące lokalizacji (dane geograficzne, administracyjne i geologiczne) oraz waloryzacji. Opisy obiektów geoturystycznych stanowią kompletną prezentację całokształtu wiedzy geologicznej na ich temat, popartą rzetelnymi danymi literaturowymi oraz informacjami z historii eksploatacji różnych surowców skalnych i mineralnych oraz ciekawostkami dotyczącymi lokalnej architektury, zabytkowych budowli oraz charakterystycznej dla danego obszaru roślinności.
Bogata warstwa ilustracyjna, obejmująca mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim ponad dwieście doskonałej jakości zdjęć, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować zarówno jako przewodnik turystyczny, jak i album.
Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji.
Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

Spis treści

 

Wstęp 9
Marek Łodziński
1. Metamorfik kaczawskI  13


Tomasz Bartuś
2. Synklinorium Północnosudeckie  45
Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Michał Stefaniuk
OGT-9: Lawy poduszkowe pod zamkiem we Wleniu 66
Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Michał Stefaniuk
OGT-10: Skałki bazaltowe Porwaki w Kleczy  80
Wojciech Mayer, Wojciech Mastej
OGT-11: Lawy poduszkowe na Okolu koło Lubiechowej  87
Marek Łodziński
OGT-12: Kamieniołom melafirów w Lubiechowej 99
Jan Barmuta
OGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie  118
Jolanta Muszer
OGT-14: Kamieniołom wapieni krystalicznych na górze Miłek w Wojcieszowie 126


Jan Barmuta
3. Metamorfik rudaw Janowickich  142
Tomasz Bartuś
OGT-15: Kolorowe Jeziorka w kamieniołomie łupków pirytonośnych w Wieściszowicach  154
Tomasz Bartuś, Wojciech Mayer

OGT-16: Podziemna trasa turystyczna „Sztolnie Kowary” 169


Tomasz Bartuś, Wojciech Mastej
4. Synklinorium śródsudeckie  185
Tomasz Bartuś
OGT-17: Skałki w rezerwacie Kruczy Kamień 217
Tomasz Bartuś
OGT-18: Kamieniołom melafirów w Tłumaczowie 230
Wojciech Mastej
OGT-19: Zlepieńce permskie we wzgórzu Guzowata koło Radkowa  249
Wojciech Mastej
OGT-20: Radkowskie Skały w Górach Stołowych  255
Wojciech Mastej
OGT-21: Skalne Grzyby w Górach Stołowych 264
Wojciech Mastej
OGT-22: Wielkie Torfowisko Batorowskie w Górach Stołowych  271
Wojciech Mastej
OGT-23: Skałki piaskowcowe na Szczelińcu Wielkim koło Karłowa  277
Wojciech Mastej
OGT-24: Skałki piaskowcowe Błędne Skały w Górach Stołowych  289
Wojciech Mastej
OGT-25: Skałki piaskowcowe Białe Skały w Górach Stołowych  298
Wojciech Mastej
Glosariusz  305
Załączniki  347
Wykaz skrótów stosowanych na mapach geologicznych 359
Bibliografia  361
Indeks 383

 

Fragmenty
Spis treści
Cena
80,00 zł