Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza okładka seryjna w fioletowym kolorze
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska

Dyscyplina
nauki techniczne » grafika inżynierska
ISBN
978-83-7464-741-0
ISSN
0239-6114
Typ publikacji
skrypt
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
172
Rok wydania
2014
Wydanie
drugie, dodruk
Opis

Niniejszy skrypt jest adresowany głównie do tych studentów, którzy przed podjęciem studiów nie zetknęli się z rysunkiem technicznym lub ich wiedza na ten
temat jest znikoma. Stwarza on możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu rzutowania i odczytywania rysunków, winien pomóc w kształceniu wyobraźni przestrzennej i doskonaleniu umiejętności rzutowania na różnym poziomie zaawansowania.
 

Spis treści

Wprowadzenie  7
1. Informacje uzupełniające do ćwiczeń początkowych kursu zapisu konstrukcji  9
1.1. Pismo techniczne  9
1.1.1. Wielkości charakterystyczne pisma  11
1.1.2. Instrukcja wykonania arkusza pisma technicznego  12
1.2. Tabliczki rysunkowe  12
1.3. Wzór teczki do przechowywania rysunków  15
2. Pytania kontrolne do materiału zawartego w podręczniku Tadeusza Dobrzańskiego „Rysunek techniczny maszynowy”  16
3. Rzutowanie  25
3.1. Odczytywanie rysunku  26
3.2. Trudności występujące przy odczytywaniu rysunku i sposoby ich przezwyciężania  33
3.3. Rozwiązywanie zadań z rzutowania  39
3.3.1. Rysunek z modelu  39
3.3.2. Rysunek w rzutach prostokątnych na podstawie rzutu aksonometrycznego  41
3.3.3. Wykonywanie rzutów dodatkowych na podstawie odwzorowania w koniecznej liczbie rzutów  43
3.3.4. Metoda przekrojów pomocniczych  47
3.3.5. Uzupełnianie brakujących krawędzi  55
3.3.6. Wyznaczanie rzutów punktu na rzutach bryły. Metoda prostych pomocniczych  56
3.3.7. Widoki i przekroje ukośne  57
3.3.8. Rzutowanie aksonometryczne  60
3.4. Wskazówki do wykonania zadań przedstawionych w tablicach 3.1–3.5  65
3.4.1. Przeznaczenie zadań  65
3.4.2. Rodzaje zadań  65
3.4.3. Stopień trudności zadań  66
3.4.4. Objaśnienia dodatkowe  67
4. Zasady odwzorowania i wymiarowania w zastosowaniach praktycznych  85
4.1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji technicznej  85
4.2. Podstawowe zasady i reguły dotyczące odwzorowania  86
4.3. Wymiarowanie – podstawowe zasady i wytyczne  89
4.4. Algorytm postępowania przy wykonywaniu rysunków części  92
5. Detalowanie  101
5.1. Odczytanie rysunku złożeniowego  102
5.1.1. Odczytywanie rysunku jako typowy proces poznania  105
5.1.2. Kolejność odczytywania rysunku złożeniowego  107
5.1.3. Odczytywanie zarysu poszczególnych części  113
5.1.4. Odczytywanie elementów przedstawionych w uproszczeniu  116
5.2. Odwzorowanie postaci geometrycznej części  119
5.3. Wymiarowanie i tolerowanie wymiarów  127
5.3.1. Wymiarowanie  128
5.3.2. Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia  129
5.3.3. Oznaczenie chropowatości powierzchni  133
6. Połączenia spawane  134
6.1. Cele ćwiczenia  134
6.2. Charakterystyka połączeń spawanych  135
6.2.1. Zastosowanie połączeń spawanych  135
6.2.2. Istota połączenia  135
6.2.3. Elementy spoiny  136
6.3. Zadanie do wykonania  136
6.4. Objaśnienie wykonania zadania  138
6.4.1. Jakie rysunki należy wykonać?  138
6.4.2. Podział bryły na elementy składowe   139
6.4.3. Wskazówki konstrukcyjne dotyczące kształtowania złącz spawanych  140
6.4.4. Wskazania dotyczące doboru rodzajów spoin i ich grubości  142
6.4.5. Dobór rodzaju elektrody  144
6.4.6. Dobór materiału na elementy zespołu spawanego  145
6.4.7. Obróbka cieplna po spawaniu  146
6.4.8. Naddatki na obróbkę wykańczającą  146
6.4.9. Dobór chropowatości powierzchni  147
6.4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne  147
Literatura  148
7. Wspomaganie komputerowe w zapisie konstrukcji  149
7.1. Wstęp  149
7.2. Dlaczego wspomaganie komputerowe jest konieczne w zapisie konstrukcji  150
7.3. Podział systemów wspomagania komputerowego  154
7.4. Oprogramowanie CAD  155
7.4.1. Klasyczne 2D – płaski zapis konstrukcji   155
7.4.2. Projektowanie przestrzenne 3D  157
7.5. Wprowadzenie do ćwiczeń w pracowni komputerowej  159
7.5.1. Podstawowe informacje do wykonania ćwiczenia 1 i 2 z grafiki inżynierskiej przy użyciu programu AUTOCAD 2000PL  159
7.5.2. Instrukcja do ćwiczenia 1  162
7.5.3. Instrukcja do ćwiczenia 2  167
Literatura  171

Cena
35,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl