Przejdź do treści

Banery wysuwane

kolorowy element graficzny na szarym tle, powyżej tytuł książki
Postępy w inżynierii dźwięku i psychoakustyce
Advances in Audio Engineering and Psychoacoustics

Opis

W niniejszej monografii znajdują się artykuły dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień szeroko rozumianej inżynierii dźwięku i psychoakustyki. W zależności od badanych aspektów i przyjętej meto­dologii wyszczególnić można następujące cztery obszary tematyczne: sztuczna inteligencja w inżynierii i reżyserii dźwięku, psychoakustyka, dźwięk przestrzenny oraz rozwiązania akustyczne i elektroaku­styczne. Wśród artykułów znaleźć można zarówno teksty dotyczące kontynuacji badań nad problemami dotychczas zgłębianymi przez naukę, jak również próby bezpośrednich odpowiedzi na potrzeby związa­ne z aktualną sytuacją na świecie.

Artykuły zostały przedstawione w skróconej formie na XVIII Międzynarodowym Sympozjum Inży­nierii i Reżyserii Dźwięku ISSET2021. Konferencja odbyła się w dniach 27–29.06.2021 w formie zdalnej, co nie przeszkodziło w stworzeniu przestrzeni do międzypokoleniowej wymiany myśli i doświadczenia. Prace otrzymały stosowne rekomendacje recenzentów i zostały wybrane do opublikowania w niniejszym zbiorze jako dzieła nowatorskie i dobrze reprezentujące aktualne postępy w inżynierii dźwięku i psy­choakustyce.

Spis treści

Aleksandra Król-Nowak
Przedmowa  7

Paweł Skrzyński, Joanna Kwiecień, Marek Pluta, Andrzej Dąbrowski, Bartłomiej Szadkowski
Robust, hybrid algorithms in AI-aided automatic music production  9

Jan Skorupa, Maciej Głowiak, Rafał Zapała
„Maszyna Koncertowa” w interaktywnych transmisjach wydarzeń muzycznych  19

Kamil Zimny
Software emulation of MIDI arrangers  31

Tomasz Ciborowski, Szymon Reginis, Dawid Weber, Adam Kurowski, Bożena Kostek
Klasyfikacja emocji w muzyce filmowej z wykorzystaniem uczenia głębokiego  41

Miron Markowski, Urszula Kaleta, Jan Jasiński, Bartosz Głowacki
Rozmawiając o dźwięku – badanie łączące opisy barwy dźwięku w języku polskim z parametryczną analizą sygnału  59

Wojciech Wronka
Implementation and applications of triaxial oscilloscopein sound visualization  71

Angelika Konieczna
Problemy głosu wokalnego w procesie transkrypcji  79

Adam Korytowski
Obiektywna ocena jakości oraz przestrzenności sztucznego pogłosu  91

Teresa Makuch, Piotr Kleczkowski
Wpływ modyfikacji fazy sygnału na percepcję pogłosowości w nagraniach audio  99

Karol Czesak, Piotr Kleczkowski, Aleksandra Król-Nowak
Metodyka wyznaczania charakterystyk kierunkowości głośników modów rozproszonych  111

Jan Jasiński
Wpływ zmiany objętości pudła rezonansowego na brzmienie chordofonu szarpanego  121

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl