Przejdź do treści

Banery wysuwane

Biała okładka z grafiką na bazie logo AGH
Przedsiębiorczość i ryzyko w działalności gospodarczej

Autor
redaktor naukowy
Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
nauki ekonomiczne » zarządzanie ochroną środowiska
nauki ekonomiczne » zarządzanie w przemyśle
ISBN
978-83-67427-02-9
e-ISBN
978-83-67427-03-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
124
Rok wydania
2022
Opis

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym podejmowaniem ryzyka. Nie ma decyzji, która nie byłaby nim obarczona. Zarządzanie ryzykiem jest więc bardzo ważną częścią zarządzania całym przedsiębiorstwem. Dzięki umiejętnemu działaniu w tej sferze przedsiębiorstwo może osiągać założone cele, a nawet wynik lepszy od oczekiwanego. Prezentowana publikacja stanowi zbiór artykułów, które poruszają szeroko pojmowaną tematykę ryzyka w działalności gospodarczej. Poszczególni autorzy badają różne odsłony tego zagadnienia, omawiając na przykład stan polskiej przedsiębiorczości akademickiej, skutki pandemii COVID-19 w branży aluminiowej czy zalety i wady Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Spis treści

Część I Przedsiębiorczość i innowacje w działalności gospodarczej 5

Dominik Kowal
Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce 7

Paweł Filipowicz
Użytkownik jako źródło tworzenia wartości produktów innowacyjnych 31

Beata Tarczydło
Współdzielenie usług transportu miejskiego a bezpieczeństwo ludzi. Przegląd badań 43

Część II Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej 57

Natalia Hubicka, Maria Richert, Rafał Hubicki, Piotr Łebkowski
Ryzyko działalności gospodarczej w warunkach kryzysu pandemicznego 2019. Studium przypadku 59

Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak, Beata Paliś
Możliwość zastosowania algorytmu do monitorowania i zarządzania ryzykiem ekologicznym na przykładzie spalarni odpadów komunalnych 75

Małgorzata Białas
Wpływ stosowanych zasad rachunkowości na możliwość ograniczania ryzyka kredytowego przez tworzenie rezerw celowych na kredyty udzielone przez banki działające w Polsce w latach 2018–2021 97

Bartosz Rymkiewicz
Turystyczny Fundusz Pomocowy – narzędzie wsparcia czy kolejne obciążenie dla branży turystycznej? 113

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl