Przejdź do treści

Banery wysuwane

na zielonym tle rysunek przedstawiający układ współrzędnych
Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki

ISBN
978-83-7464-594-2
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
388
Rok wydania
2013
Wydanie
3, uzupełnione
Opis

Niniejszy skrypt zawiera większość zagadnień, które stanowiły w latach dziewięćdziesiątych trzon wykładu przedmiotu matematyczne metody fizyki dla studentów III roku kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W skrypcie omówione są: równania różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu, równanie własne operatora różniczkowego drugiego rzędu oraz podstawy równań całkowych i funkcji Greena. Materiał zawarty w pierwszych dwóch, dość ogólnie potraktowanych hasłach (i rozdziałach), jest potraktowany bardziej szczegółowo i aplikacyjnie w trzecim rozdziale, traktującym o wielomianach Legendre’a i funkcjach Bessela. Rozdział ten zawiera kilka przykładów zastosowania tych funkcji specjalnych do opisu konkretnych problemów fizyki. Trzecie wydanie zostało dość znacząco rozszerzone. Pojawił się między innymi nowy rozdział – podstawy rachunku wariacyjnego, równie mocno ukierunkowany na potrzeby studentów, którzy bezpośrednio po tym wykładzie realizują zwykle kurs podstaw fizyki teoretycznej.

Spis treści
Cena
15,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl