Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka z pomarańczowej serii rozpraw habilitacyjnych
Nieporowate amorficzne i krystaliczne warstwy ceramiczne otrzymywane w procesach CVD i MOCVD

Autor
Dyscyplina
nauki techniczne » inżynieria materiałowa
ISBN
978-83-66727-87-8
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
140
Rok wydania
2022
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  9
Summary  11
Wykaz ważniejszych skrótów  13
Wykaz najważniejszych oznaczeń  15
Wstęp 19
1. Charakterystyka procesów CVD i MOCVD  25
1.1. Metoda MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition)  36
1.2. Podsumowanie  37
2. Metodyka badawcza  38
3. Synteza warstw Si3N4 na szkle kwarcowym metodą CVD w celu zwiększenia jego odporności na działanie halogenków  39
3.1. Synteza amorficznych warstw Si3N4 o wysokiej transmisji światła na podłożach ze szkła kwarcowego metodą CVD  40
3.1.1. Uzasadnienie celowości podjęcia badań  40
3.1.2. Warunki syntezy warstw Si3N4 na szkle kwarcowym metodą CVD  41
3.1.3. Synteza warstw Si3N4 na szkle kwarcowym  42
3.2. Synteza amorficznych warstw Si3N4-C na szkle kwarcowym metodą CVD  48
3.2.1. Cel badań  48
3.2.2. Warunki syntezy warstw Si3N4-C metodą CVD  48
3.2.3. Warstwy Si3N4-C na szkle kwarcowym  49
3.3. Podsumowanie wyników badań w układach Si3N4 oraz Si3N4-C  52
4. Synteza warstw Al2O3 na podłożach ceramicznych oraz kompozytowych z węglików spiekanych metodą MOCVD  53
4.1. Wprowadzenie i uzasadnienie celowości badań  53
4.2. Synteza warstw Al2O3 na węglikach spiekanych i szkle kwarcowym  57
4.2.1. Synteza warstw Al2O3 w obecności amoniaku w reakcyjnej mieszaninie gazowej  57
4.2.2. Uzyskane wyniki badań  60
4.3. Synteza warstw Al2O3 bezpośrednio na węglikach spiekanych oraz szkle kwarcowym bez udziału amoniaku w mieszaninie reakcyjnej  64
4.3.1. Synteza warstw Al2O3-C na szkle kwarcowym bez udziału amoniaku  65
4.3.2. Synteza warstw Al2O3-C/Al2O3 na szkle kwarcowym bez udziału amoniaku  69
4.3.3. Synteza kompozytowych warstw Al2O3-C/Al2O3 na narzędziach skrawających z węglików spiekanych bez udziału amoniaku  72
4.4. Podsumowanie  78
5. Otrzymywanie warstw wieloskładnikowych i modyfikacja ich budowy metodą MOCVD  80
5.1. Synteza warstw YBa2Cu3O7-x  80
5.1.1. Praktyczny cel badań  80
5.1.2. Metodyka prowadzenia badań  83
5.1.3. Wyniki badań i ich analiza  85
5.1.4. Podsumowanie wyników badań nad syntezą warstw YBCO  91
5.2. Badania nad syntezą warstw w układach dwuskładnikowych  92
5.2.1. Wprowadzenie  92
5.2.2. Praktyczny cel badań  98
5.2.3. Otrzymywanie warstwowych elektrolitów YSZ, SDC oraz GDC na szkle kwarcowym metodą MOCVD  99
5.2.3.1. Synteza warstw ZrO2-Y2O3 metodą MOCVD  99
5.2.3.2. Synteza warstw CeO2-Sm2O3 metodą MOCVD  110
5.2.3.3. Synteza warstw CeO2-Gd2O3 metodą MOCVD  116
5.2.4. Podsumowanie uzyskanych wyników badań nad otrzymywaniem dwuskładnikowych warstw ZrO-Y2O3, CeO2-Sm2O3 oraz CeO2-Gd2O3  121
6. Podsumowanie i uwagi końcowe  122
Bibliografia  125
 

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl