Przejdź do treści

Banery wysuwane

Żółto-czerwona okładka przedstawiająca zarys fabryki
Szczupła rachunkowość zarządcza w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
Specjalne kategorie
Archiwum
ISBN
978-83-66727-81-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
350
Rok wydania
2022
Wydanie
1
Opis

Termin „szczupła produkcja” został po raz pierwszy użyty przez J. Womacka i D. Jonesa w roku 1990, jednak genezę strategii lean wiąże się zwykle z systemem produkcyjnym Toyoty. Z czasem termin ten zaczęto odnosić do koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem – lean management. Zmiany w filozofii zarządzania przedsiębiorstwem w kierunku lean stały się także podstawą zmian celów i zadań rachunkowości zarządczej. Przekształceniu uległy jej techniki, narzędzia i koncepcje tak w ujęciu teoretycznym, jak i w wymiarze praktycznym. Podobnie jak szczupłe zarządzanie nastawione jest na uproszczenie procesów i redukcję marnotrawstwa w produkcji, szczupła rachunkowość musi uprościć księgowość, kontrolę i systemy oceny.

Przedmiotem badań teoretycznych i empirycznych przedstawionych w niniejszej rozprawie jest praktyka rachunkowości rozumiana jako zastosowanie określonych metod przygotowania informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i komunikowania jej zarządzającym. Lean management – a co z tym idzie również lean accounting – koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: klientach, procesach i ludziach, na których skupiają się poszczególne rozdziały książki.

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział 1

Koncepcja szczupłego zarządzania i elementy ją tworzące jako antecedencje wdrożenia szczupłej rachunkowości zarządczej 13

1.1. Dylematy terminologiczne dotyczące pojęcia szczupłości 13

1.2. Narzędzia szczupłego zarządzania 26

1.3. Rozwój organizacji a wdrażanie praktyk lean management 35

1.4. Teoria interesariuszy, a szczupłe zarządzanie 50

1.5. Szczupłość przedsiębiorstwa w systemie tworzenia wartości 62

1.5.1. Tworzenie wartości 62

1.5.2. Interesariusze szczupłego przedsiębiorstwa a wartość 69

1.5.3. Klient wewnętrzny a wartość 73

Rozdział 2

Rachunkowość wobec koncepcji szczupłego zarządzania 77

2.1. Szczupła rachunkowość a zapotrzebowania na informacje zarządcze 77

2.1.1. Rachunkowość jako źródło informacji 77

2.1.2. Rachunkowość wobec koncepcji szczupłego zarządzania 86

2.1.3. Systemy rachunkowości zarządczej 89

2.1.4. Szczupła rachunkowość w piśmiennictwie 92

2.2. Koncepcja szczupłej rachunkowości 100

2.2.1. Szczupła rachunkowość, geneza pojęcia 100

2.2.2. Obszary zastosowań szczupłej rachunkowości zarządczej 103

2.2.3. Narzędzia szczupłej rachunkowości zarządczej 106

2.2.4. Lean accounting wobec usprawniania procesów rachunkowości 113

2.3. Szczupła rachunkowość zarządcza narzędziem wspierania innowacyjności 117

2.3.1. Szczupła rachunkowość zarządcza jako efekt innowacji w obrębie rachunkowości zarządczej 117

2.3.2. Szczupła rachunkowość zarządcza źródłem wiedzy o innowacjach i wspierania innowacyjności 123

2.4. Czynnik środowiskowy w kontekście szczupłej rachunkowości zarządczej 127

Rozdział 3

Pomiar procesów biznesowych w szczupłej rachunkowości zarządczej 137

3.1. Podejście procesowe jako wielkość konstytutywna szczupłej rachunkowości zarządczej 137

3.2. Zarządzanie kosztami w szczupłej rachunkowości zarządczej 144

3.2.1. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości 144

3.2.2. Rachunek kosztów docelowych 156

3.2.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 161

3.2.4. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 166

3.3. Pomiar dokonań szczupłej rachunkowości zarządczej 171

3.3.1. Ogólne założenia pomiaru szczupłej rachunkowości zarządczej 171

3.3.2. Wskaźniki pomiaru szczupłej rachunkowości zarządczej  180

3.4.3. Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szczupłym przedsiębiorstwie 192

3.4. Odzwierciedlenie współpracy międzyorganizacyjnej w narzędziach szczupłej rachunkowości zarządczej 199

Rozdział 4

Szczupła rachunkowość zarządcza w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych 208

4.1. Perspektywa badań – teoria uwarunkowań 208

4.2. Zastosowana metodyka badań 215

4.2.1. Cel i zakres badań 215

4.2.2. Konstrukcja narzędzia badawczego 217

4.2.3. Charakterystyka badanych podmiotów 225

4.3. Wyniki badań empirycznych 228

4.3.1. Poziom wdrożenia lean management w badanych jednostkach 228

4.3.2. Poziom wdrożenia szczupłej rachunkowości zarządczej w badanych przedsiębiorstwach 240

4.3.3. Wpływ wdrożenia szczupłego zarządzania i praktyk szczupłej rachunkowości zarządczej na wyniki badanych przedsiębiorstw 243

4.3.4. Weryfikacja modelu badawczego 247

4.3.5. Pakiety narzędzi szczupłej rachunkowości zarządczej 267

4.3.6. Wdrożenie szczupłej rachunkowości zarządczej – postrzeganie przez respondentów 273

Zakończenie 281

Wykaz wybranych skrótów 289

Załączniki 291

ZAŁĄCZNIK 1 (dodatkowe obliczenia) 291

ZAŁĄCZNIK 2 (kwestionariusz ankiety) 295

Literatura 307

Spis tabel 345

Spis rysunków 348

Cena
0,00 zł