Przejdź do treści

Banery wysuwane

piktogramy żółtych błyskawic na błękitnym tle
Energetyka Rozproszona 2022, zeszyt 7

Czasopismo
Półrocznik "Energetyka Rozproszona"
ISSN
2720-0973
Typ publikacji
czasopismo
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
98
Rok wydania
2022
Opis

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci:

http://journals.bg.agh.edu.pl/

Ogólne informacje o czasopiśmie »

Spis treści

Wstęp 5 


Borys Czerniejewski, Krzysztof Heller 
Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce 7 


Michał Będkowski-Kozioł 
Piaskownice regulacyjne w energetyce – kilka uwag w odniesieniu do projektowanych rozwiązań prawnych 19 


Sławomir Kopeć, Łukasz Lach, Agnieszka Spirydowicz 
Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r. 29 


Barbara Adamska 
Magazyny energii niezbędnym elementem transformacji energetycznej 55 


Damian Artyszak 
Magazyn energii trakcyjnej PKP Energetyka S.A. Rezultaty projektu i dalsze możliwości rozwoju 63 


Mieczysław Wrocławski 
Spółdzielnia energetyczna w klastrze energii – studium przypadku 77 


Janusz Starościk 
Hybrydowe instalacje grzewcze wykorzystujące ciepło słoneczne – praktyczny kompromis 85
 

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl