Przejdź do treści

Banery wysuwane

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY INTENSYWNOŚCIĄ WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY INTENSYWNOŚCIĄ WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH WZBUDZONYCH ROBOTAMI STRZAŁOWYMI A NAPRĘŻENIAMI REJESTROWANYMI NA FUNDAMENCIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
Specjalne kategorie
Archiwum
ISBN
978-83-66364-29-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
170
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Opis

Wzbudzone w wyniku detonacji materiałów wybuchowych w kopalniach wpływy dynamiczne generują naprężenia w elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych, które początkowo pogłębiają niedoskonałości struktury wewnętrznej materiału, powodując jego mikropęknięcia, a dopiero po przekroczeniu granicy sprężystości wywołują jego pękanie i zniszczenie. Celem przypisania konkretnych efektów rejestrowanemu oddziaływaniu należy poddać je ocenie przy użyciu specjalistycznych wytycznych lub norm. Należy jednak zauważyć, że poszczególne kraje mają indywidualne kryteria, różniące się między sobą m.in. granicznymi wartościami prędkości czy założeniami określającymi sposób pomiaru oddziaływania. W pracy wykorzystano zintegrowany system pomiarowy, aby określić matematyczną zależność między rejestrowanymi odkształceniami a prędkościami drgań. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu dwóch kopalń odkrywkowych stwierdzono zarówno fizyczną zależność w zapisie rejestrowanego oddziaływania, jak i zauważono, że najwyższe wartości energii drgań występowały w tym samym momencie oraz przy takich samych wartościach częstotliwości, co odpowiadające im najwyższe wartości energii naprężeń. Ponadto wartości naprężeń uzyskane za pomocą zintegrowanego systemu pomiarowego mogą stanowić dodatkową informację przy prowadzeniu oceny oddziaływania i przypisywaniu mu określonego skutku.

Spis treści
Cena
0,00 zł