Przejdź do treści

Banery wysuwane

Mikrofotografia struktury w brązowej kolorystyce
Wprowadzenie do osadzania elektroforetycznego powłok polimerowych i kompozytowych o osnowie polimerowej na podłożach tytanowych

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Inżynieria materiałowa
ISBN
978-83-66723-59-5
e-ISBN
978-83-66723-60-1
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
204
Rok wydania
2022
Opis

Monografia dotyczy zagadnień teoretycznych i praktycznych projektowania i wytwarzania powłok na podłożach tytanu i jego stopów przy użyciu procesu osadzania elektroforetycznego i ewentualnej dodatkowej obróbki cieplnej. Głównym jej celem jest wprowadzenie czytelnika w tematykę osadzania elektroforetycznego. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia procesu osadzania elektroforetycznego powłok. Zaprezentowano informacje o projektowaniu, właściwościach i otrzymywaniu stabilnych układów dyspersyjnych stosowanych do wytwarzania powłok. Szczegółowo omówiono technologię i techniki osadzania. Na podstawie krytycznej analizy literatury oraz badań własnych opisano mechanizmy i kinetykę osadzania powłok, a także parametry decydujące o procesie i aspekty praktyczne ich optymalizacji.

Spis treści

Spis treści
Streszczenie 7
Summary 8
Wykaz ważniejszych oznaczeń, symboli i skrótów 9
1. Wprowadzenie 11
2. Ogólne podstawy osadzania elektroforetycznego 16
2.1. Różnice pomiędzy osadzaniem elektroforetycznym
a osadzaniem elektrolitycznym 16
2.2. Rodzaje układów dyspersyjnych z ciekłą fazą rozpraszającą 17
2.3. Podział układów koloidalnych 21
2.4. Oddziaływania międzycząsteczkowe 24
2.5. Właściwości układów koloidalnych 30
3. Technologia i techniki osadzania elektroforetycznego powłok 41
3.1. Zjawisko elektroforezy, technologia osadzania 41
3.2. Warunki napięciowo-prądowe 44
3.3. Osadzanie powłok przy zastosowaniu prądu stałego 46
3.4. Osadzanie powłok przy zastosowaniu prądu przemiennego 48
3.5. Osadzanie powłok przy zastosowaniu prądu stałego impulsowego 49
3.6. Zalety i wady technologii osadzania elektroforetycznego 51
4. Projektowanie, otrzymywanie i stabilność układów dyspersyjnych 54
4.1. Skład chemiczny układu dyspersyjnego 54
4.2. Otrzymywanie układów dyspersyjnych do osadzania elektroforetycznego powłok 56
4.3. Stabilność roztworów koloidalnych i zawiesin 58
4.4. Stabilizacja układów dyspersyjnych 62
5. Kinetyka i mechanizmy osadzania elektroforetycznego powłok 66
5.1. Kinetyka osadzania elektroforetycznego 66
5.2. Mechanizmy osadzania elektroforetycznego 75
6. Parametry osadzania elektroforetycznego powłok 81
6.1. Parametry wynikające z właściwości układu dyspersyjnego 82
6.2. Parametry procesu osadzania elektroforetycznego 89
7. Osadzanie elektroforetyczne i właściwości powłok polimerowych 96
7.1. Powłoki chitozanu 97
7.1.1. Ogólna charakterystyka chitozanu 97
7.1.2. Osadzanie elektroforetyczne chitozanu 98
7.2. Powłoki polieteroeteroketonu 106
7.2.1. Ogólna charakterystyka polieteroeteroketonu 106
7.2.2. Osadzanie elektroforetyczne powłok polimerowych PEEK 107
7.2.3. Mikrostruktura, topografia powierzchni i wybrane właściwości 114
8. Osadzanie elektroforetyczne i właściwości powłok kompozytowych 127
8.1. Powłoki kompozytowe o osnowie chitozanu 127
8.1.1. Mechanizm współosadzania elektroforetycznego chitozanu i innych materiałów 127
8.1.2. Przykłady osadzania elektroforetycznego powłok kompozytowych o osnowie chitozanu 128
8.1.2.1. Powłoki hydroksyapatyt/chitozan 128
8.1.2.2. Powłoki kompozytowe bioaktywne szkło/chitozan 141
8.2. Powłoki kompozytowe o osnowie PEEK 151
8.2.1. Porowate powłoki bioaktywne szkło/PEEK 151
8.2.2. Powłoki Al2O3/PEEK 158
8.2.3. Powłoki niskotarciowe PTFE/PEEK 170
9. Podsumowanie 181
Podziękowania 183
Literatura 184

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl