Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka przedstawiająca grupę ludzi na spotkaniu służbowym
People in Organization
Selected Challenges for Management

Autor
redaktor
redaktor
e-ISBN
978-83-66727-57-1
Typ publikacji
monografia
Format
pdf
Liczba stron
222
Rok wydania
2021
Opis

The aim of this monograph is to present selected problems related to people’s activities within an organization nowadays. The monograph consists of 10 chapters that refer small and large, in terms of the number of employees, organizations, representing both enterprises and public administration units. The chapters focus on employees’ engagement (including the context of organizational changes), organizational culture, employees’ competences (including the requirements of Industry 4.0), HRM practices (including employer branding), and the impact of macroeconomic conditions on behaviour in the labour market. The methodologies employed in the chapters include quantitative and qualitative analyses and case studies.


Celem monografii jest przedstawienie wybranych problemów związanych z działaniami ludzi w organizacji w dzisiejszych czasach. Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów, które odnoszą się do małych i dużych, pod względem liczby pracowników, przedsiębiorstw. Rozdziały dotyczą takich zagadnień, jak zaangażowanie pracowników (z uwzględnieniem kontekstu zmian organizacyjnych), kultura organizacyjna, kompetencje pracowników, praktyki HRM (w tym employer branding) oraz wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na zachowania na rynku pracy. Metodologie zastosowane przez autorów obejmują analizy ilościowe i jakościowe oraz studia przypadków.

 

Spis treści

Preface 7
Iwona Skalna, Rafał Kusa 

Chapter 1. Impact of Organizational Changes on Need to Manage Employee Engagement 15
Łukasz Skiba

Chapter 2. Organizational Culture in Polish Transport Companies in Industry 4.0 47
Magdalena Maciaszczyk, Agnieszka Rzepka, Damian Kocot

Chapter 3. Manifestations of Organizational culture in Local Government Units 61
Zofia Wyszkowska, Anna Michalska

Chapter 4. Managing Digital Competences in Public Administration 85
Angelika Wodecka-Hyjek, Tomasz Kafel, Rafał Kusa

Chapter 5. Human Resources in Business Environment Institutions Providing Innovation Support Services 111
Zofia Gródek-Szostak, Franciszek Bolechowski

Chapter 6. Importance of Soft Competences in Management of Engineering Staff 123
Agata Przewoźna-Krzemińska

Chapter 7. Knowledge and Perception of Industry 4.0 among  Students of Computer Science 143
Magdalena Czerwinska

Chapter 8. Problems in Designing the Employer Branding Offer in Opinion of Representatives of the Top 500 Companies – Polish Example 161
Anna Albrychiewicz-Słocińska

Chapter 9. Deliberative Democracy and Sustainable Business 181
Adam Płachciak, Ulrike Schumacher, Sabina Zaremba-Warnke

Chapter 10. Economic Growth and Self-Employment in Poland in the Years 2009-2017 205
Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia Gródek-Szostak, Marcin Suder
 

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl