Przejdź do treści

Banery wysuwane

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
TEORIA I PRAKTYKA

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
Nauki prawne » Prawo
ISBN
978-83-7464-753-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
306
Rok wydania
2015
Opis

Celem publikacji jest analiza form i zasad gospodarowania mieniem publicznym,która pozwoli na zaproponowanie prawidłowych procedur oraz metod postępowania w ścisłym powiązaniu teorii z praktyką. Dostrzegając problemy występujące w procesie gospodarowania nieruchomościami związane z roszczeniami byłych właścicieli oraz innych osób, część obszaru badawczego poświęcono tej tematyce. W tym zakresie konieczne jest odniesienie się do uregulowań historycznych, to one bowiem kształtują aktualny stan prawny nieruchomości oraz determinują zakres zasobów nieruchomości publicznych.Ważnym zagadnieniem poddanym analizie jest proces nabywania nieruchomości do realizacji inwestycji publicznych w trybie ustaw szczególnych. Uregulowania te według uproszczonej procedury dają możliwość stosunkowo szybkiej realizacji kluczowych i niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, a w konsekwencji umożliwiają terminowe wykorzystanie funduszy unijnych.

Spis treści
Cena
0,00 zł