Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Kultura bezpieczeństwa jako kluczowy element systemu zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym

Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66727-40-3
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
134
Rok wydania
2021
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami. 

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wprowadzenie  11
2. Bezpieczeństwo pracy – studium literaturowe  14
   2.1. Aktualny stan bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego  17
   2.1.1. Wypadkowość w przemyśle wydobywczym  18
   2.1.2. Zapadalność na choroby zawodowe  22
3. Pandemia COVID-19 w przedsiębiorstwach wydobywczych  25
   3.1. Podejmowanie decyzji w obliczu zagrożeń w zakładzie wydobywczym  27
   3.2. Działania podjęte w związku z występującym zagrożeniem epidemicznym  29
   3.3. Przebieg procesu decyzyjnego w warunkach zagrożenia epidemicznego  31
4. Kultura bezpieczeństwa pracy  35
    4.1. Pojęcia i definicje kultury bezpieczeństwa pracy  35
    4.2. Wiedza i świadomość pracowników  38
    4.3. Istota stresu  43
    4.4. Rola szkoleń pracowniczych  47
    4.5. Źródła zagrożeń pracowników w przedsiębiorstwie górniczym  49
5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach górniczych  53
    5.1. Determinanty do wdrożenia systemów zarządzania  53
    5.2. Rozwój systemów zarządzania  55
    5.3. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem według norm PN-N-18000  58
    5.4. Szkolenia pracowników jako element systemów zarządzania  61
6. Analiza postaw pracowników i skuteczności metod szkoleń – studium przypadku  65
    6.1. Kształcenie osób kierownictwa górniczego  65
    6.2. Wpływ kierownictwa na poprawę BHP  68
    6.2.1. Ankiety dla pracowników na stanowiskach robotniczych  70
    6.2.2. Ankiety dla pracowników na stanowiskach dozoru górniczego  74
    6.3. Badania absorpcji wiedzy o BHP w przedsiębiorstwie wydobywczym  79
    6.4. Wnioski z badań  86
7. Kreowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie górniczym  88
    7.1. Wybór grup tematycznych kształtujących kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach górniczych  88
    7.2 Wyznaczenie wielkości próbki dla badań ankietowych  93
    7.3. Metoda SWOT dla przedsiębiorstw wydobywczych  102
    7.3.1. Analiza SWOT w aspekcie oceny wizji i celów przedsiębiorstwa  103
    7.3.2. Analiza SWOT w aspekcie oceny ryzyka zawodowego  104
    7.3.3. Analiza SWOT w aspekcie kontroli bezpieczeństwa i zachowań osób kierownictwa  106
    7.3.4. Analiza SWOT w aspekcie zakresu identyfikacji zagrożeń  107
    7.3.5. Analiza SWOT w aspekcie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych  109
    7.3.6. Analiza SWOT w aspekcie szkoleń oraz przestrzegania przepisów BHP  111
    7.3.7. Wnioski z analizy SWOT  113
    7.4. Algorytm pomiaru kultury bezpieczeństwa pracy (KBP)  114
    7.4.1. Etap pierwszy  115
    7.4.2. Etap drugi  116
    7.4.3. Etap trzeci  117
    7.4.4. Etap czwarty  118
8. Zakończenie  121
Literatura  126
 

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl