Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Zwiększenie efektywności energetycznej odparowania oraz bezpieczeństwa magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Wiertnictwo
ISBN
978-83-7464-613-0
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
88
Rok wydania
2013
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Stosowane oznaczenia  11
1. Wstęp  15
2. Własności fizykochemiczne LNG  18
2.1. Wprowadzenie  18
2.2. Magazynowanie LNG  19
2.3. Rozładunek LNG  19
3. Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalu odbiorczym LNG  22
3.1. Wprowadzenie  22
3.2. Pozyskanie energii i egzergii w procesie regazyfikacji LNG  23
3.3. Procesy termodynamiczne na terminalu rozładunkowym LNG  27
3.4. Schładzanie i skraplanie gazu odparowanego (BOG)  32
4. Analiza termodynamiczna procesów ekstrakcji w zbiorniku LNG z wykorzystaniem energii zimna  35
4.1. Wprowadzenie  35
4.2. Modelowanie procesu ekstrakcji w zbiorniku magazynowym LNG  35
5. Odbiór i magazynowanie skroplonego gazu ziemnego o zmiennym składzie w aspekcie bezpiecznej eksploatacji terminala rozładunkowego LNG  41
5.1. Wprowadzenie  41
5.2. Warunki powstawania i przebieg procesu rozwarstwienia LNG w zbiorniku  43
5.2.1. Rozwarstwienie wywołane ponownym napełnianiem zbiornika  43
5.2.2. Wpływ azotu na rozwarstwienie LNG w zbiorniku  44
5.2.3. Wnioski z rozdziału  45
5.3. Modelowanie warunków fizykochemicznych magazynowanego LNG  45 
5.4. Zastosowanie metod odwrotnych w modelowaniu procesów magazynowania LNG  53
5.4.1. Bilans masowy  54
5.4.2. Bilans energii  55
5.4.3. Metody odwrotne  56
5.5. Modelowanie powstawania rozwarstwienia cieczy w zbiorniku LNG  61
5.5.1. Przykład I. Rozwój procesu rozwarstwienia cieczy w zbiorniku  61
5.5.2. Przykład II. Wpływ azotu na proces rozwarstwienia LNG w zbiorniku  63
6. Niestabilność typu rollover z powodu podwójnej dyfuzji w warstwowo stabilnym zbiorniku LNG  72
6.1. Wprowadzenie  72
6.2. Modelowanie podwójnej dyfuzji w warunkach stabilnego rozwarstwienia  73
6.2.1. Wprowadzenie do modelowania  73
6.2.2. Obszar i warunki brzegowe  75
6.2.3. Warunki powierzchniowe na granicy faz  77
6.2.4. Analiza wyników modelowania  78
7. Posumowanie i wnioski końcowe  80
Bibliografia  85

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl