Przejdź do treści

Banery wysuwane

Kolorystyka morska. W centralnej części fragment planu miasta
Zastosowanie rozkładu Laplace’a do określania niepewności danych przestrzennych na przykładzie NMT i systemu IACS

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-649-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
88
Rok wydania
2013
Opis

W monografii poddano analizie metodę odporną i zaproponowano parametry rozkładu Laplace'a na potrzeby określania niepewności danych charakteryzujących się wąskimi histogramami odchyłek od wartości referencyjnych, z "długimi ogonami". Przeprowadzono dyskusję na temat sposobów określania jakości danych na podstawie dwóch typów danych przestrzennych: wektorowych obiektów powierzchniowych i NMT w postaci regularnej siatki. Najpierw omówiono zagadnienia związane z dokładnością, błędami, niepewnością itd. W dalszej kolejności opisano badane funkcje rozkładu prawdopodobieństwa oraz metodykę ich porównywania. Następnie zaprezentowano wyniki testów teoretycznych i praktycznych wykonanych na podstawie pomiarów powierzchni działek rolnych oraz analiz NMT.

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl