Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Mechanika
ISBN
978-83-7464-524-9
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
142
Rok wydania
2012
Wydanie
1
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  8
Spis częściej używanych oznaczeń  9
Spis częściej używanych skrótów  10
1. Cel i zakres pracy  11
2. Metodyka badania akustyki sal widowiskowych  14
2.1. Geneza parametrów akustycznych wnętrz  14
2.2. Propagacja błędów w algorytmach obliczeniowych  24
2.3. Metody oceny jakości akustycznej sal  29
2.3.1. Metoda Beranka  30
2.3.2. Rozwinięcie metody Beranka  32
2.3.3. Metoda Ando  33
3. Elementy sal kształtujące pole akustyczne  39
3.1. Uwarunkowania funkcjonalne i geometryczne sal  39
3.2. Scena  41
3.3. Rozmieszczenie foteli na widowni  43
3.4. Orkiestron  45
3.4.1. Budowa orkiestronu  46
3.4.2. Parametry akustyczne orkiestronu  47
3.4.3. Równowaga akustyczna między sceną a orkiestronem  48
3.5. Loże i wnęki podbalkonowe  50
3.6. Balkony  51
3.7. Elementy refleksyjne ścian i sufitu  53
3.8. Kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych struktur refleksyjnych  57
3.9. Ustroje rozpraszające dźwięk  60
3.9.1. Informacje ogólne  60
3.9.2. Rozpraszacze Schroedera  62
3.9.3. Pomiar współczynnika rozproszenia dźwięku d  64
3.9.4. Pomiar współczynnika rozproszenia dźwięku s  67
3.9.5. Badania rozproszenia pola in situ  70
4. Badania wybranych sal na planie podkowy  72
4.1. Metodyka pomiarów  72
4.2. Teatr Skarbka we Lwowie  75
4.2.1. Opis obiektu  75
4.2.2. Wyniki pomiarów akustycznych  77
4.2.3. Model obliczeniowy sali  85
4.2.4. Wpływ przebudowy teatru na parametry akustyczne sali  86
4.2.5. Ocena uzyskanych parametrów akustycznych wnętrza  88
4.3. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie  90
4.3.1. Opis obiektu 90
4.3.2. Wyniki pomiarów akustycznych  92
4.3.3. Model obliczeniowy sali  95
4.3.4. Ocena uzyskanych parametrów akustycznych wnętrza  97
4.4. Opera Lwowska  98
4.4.1. Opis obiektu  98
4.4.2. Wyniki badań akustycznych wnętrza  100
4.4.3. Model obliczeniowy sali  104
4.4.4. Ocena uzyskanych parametrów akustycznych wnętrza  104
4.5. Podsumowanie  106
5. Analiza akustyki sali na planie podkowy po zastosowaniu panelu dyfuzyjnego 107
5.1. Model obliczeniowy sali Opery Lwowskiej  108
5.2. Projekt panelu dyfuzyjnego i badania laboratoryjne  110
5.3. Badania paneli dyfuzyjnych w sali Opery Lwowskiej  113
6. Nowe kryteria oceny czasu pogłosu sal na rzucie podkowy  121
6.1. Ocena sal na rzucie prostokąta  121
6.2. Ocena sal na rzucie wachlarza  123
6.3. Analiza parametrów akustycznych sal na rzucie podkowy  125
7. Podsumowanie  134
Literatura  136

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl