Przejdź do treści

Banery wysuwane

WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA PROCESÓW URABIANIA, ŁADOWANIA I ODSTAWY W KOMPLEKSACH ŚCIANOWYCH
WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA PROCESÓW URABIANIA, ŁADOWANIA I ODSTAWY W KOMPLEKSACH ŚCIANOWYCH

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-761-8
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
90
Rok wydania
2015
Opis

Obecnie w biurach konstrukcyjnych czołowych przedstawicieli przemysłu maszyn górniczych korzysta się z oprogramowania CAD. Jednak nie wykorzystuje się wszystkich możliwości tych narzędzi, szczególnie zaawansowanych metod parametryzacji i zastosowania języka programowania w modelach 3D CAD. W niniejszym opracowaniu nie bez przyczyny dokonano wyboru metody parametryzacji,którą przedstawiono w rozdziale 2, zatytułowanym "Modele parametryczne maszyn kompleksu ścianowego", gdzie na przykładzie przenośnika zgrzebłowego, a więc maszyny o najbardziej przejrzystej strukturze konstruowanej ze zunifikowanych podzespołów przedstawiono możliwości wykorzystania tej techniki projektowania. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawy teoretyczne metody i możliwości oraz problemy związane z jej wykorzystaniem, zaprezentowano też wykorzystanie aplikacji metody DEM w programie PFC3D w badaniach symulacyjnych współpracy kombajnu ścianowego z przenośnikiem zgrzebłowym, a więc w procesach ładowania i odstawy. Wykorzystanie środowiska symulacji kinematyki i dynamiki oraz analizy naprężeń jest szczególnie przydatne do weryfikacji konstrukcji sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Zagadnienie to omówiono w rozdziale 5. Dodatkowo przedstawiono w nim nowe narzędzie, jakie może być wykorzystywane w symulacji pracy zaworów upustowych w stojakach hydraulicznych obudów zmechanizowanych.

Spis treści
Cena
0,00 zł