Przejdź do treści

Banery wysuwane

okładka
WYBRANE PROBLEMY URABIANIA, TRANSPORTU I PRZERÓBKI SKAŁ TRUDNOURABIALNYCH TOM 3

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-66016-46-0
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
130
Rok wydania
2018
Opis

Trzeci tom monografii prezentującej zagadnienia związane z eksploatacją trudnourabialnych surowców naturalnych zalegających w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. W poszczególnych rozdziałach omówiono wpływ parametrów materiałowych oraz technologii wykonania narzędzi dyskowych niesymetrycznych na ich trwałość, zaprezentowano wyniki testowych badań współczynnika tarcia między okładziną bębna a taśmą przy dużych naciskach i ekstremalnie niskich wartościach prędkości jej poślizgu z uwzględnieniem zanieczyszczeń, przedstawiono możliwości urabiania złóż trudnourabialnych surowców skalnych w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu roboczego montowanego na jednonaczyniowych koparkach przedsiębiernych z napędem hydraulicznym, wraz z kryteriami doboru takich koparek, dokonano przeglądu górniczych maszyn autonomicznych, których głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności wydobycia surowców naturalnych, a także poddano analizie zagadnienia związane z opracowaniem metodyki wyznaczania parametrów pracy wibracyjnych kruszarek szczękowych o kinematycznym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk.

Spis treści
Cena
0,00 zł