Przejdź do treści

Banery wysuwane

granatowa okładka ze zdjęciem monitora i aparatury pomiarowej
Wybrane problemy sedymentacji wielostrumieniowej

Dyscyplina
nauki techniczne » ochrona środowiska
ISBN
978-83-7464-700-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
130
Rok wydania
2014
Wydanie
1
Opis

Autorzy przedstawili kilka problemów związanych z procesem sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin. W monografii  opisano praktyczne wykorzystanie sześciu różnych technik oznaczania składu ziarnowego.

Spis treści

Wstęp  5
2. Analiza sitowa dla pyłów o wielkości ziarna powyżej 63 µm  7
2.1. Wprowadzenie  7
2.2. Przygotowanie próbki pyłu  8
2.3. Analiza sitowa wykonywana ręcznie  8
2.3.1. Przyrządy  9
2.3.2. Przesiewanie przez potrząsanie i uderzanie sit  10
2.3.3. Przesiewanie przez mieszanie  11
2.3.4. Przesiewanie na mokro  11
2.4. Analiza sitowa mechaniczna  13
2.4.1. Przyrządy  13
2.4.2. Kolejność przesiewania  13
2.4.3. Sposób przesiewania  15
2.5. Protokół analizy  17
2.6. Literatura pomocnicza  18
3. Pomiar składu ziarnowego zawiesin metodą dyfrakcji laserowej z użyciem analizatora Malvern Mastersizer 2000E  19
3.1. Dyfrakcja promieniowania na drobnych cząstkach fazy stałej  19
3.2. Analizator Malvern Mastersizer 2000E  25
3.2.1. Stanowisko analizatora  25
3.2.2. Jednostka główna analizatora  26
3.2.3. Dyspergator  27
3.3. Oznaczenie składu ziarnowego  28
3.4. Wyniki pomiarów  30
3.5. Tok pomiarowy  32
3.6. Przedstawienie i analiza wyników  34
3.7. Literatura pomocnicza  34 
4. Wyznaczenie wymiaru fraktalnego cząstek zawiesin metodą niskokątowego rozpraszania światła laserowego z użyciem analizatora Malvern Mastersizer 2000E  35
4.1. Zawiesiny ziarniste i nieziarniste  35
4.2. Rozmiary cząstek zawiesin  36
4.3. Kształt cząstek  38
4.4. Fraktale  39
4.5. Wymiar fraktalny  40
4.6. Cząstki zawiesin nieziarnistych jako obiekty fraktalne  41
4.7. Techniki wyznaczania wymiarów fraktalnych cząstek zawiesin  43
4.8. Analizator  46
4.9. Wykonanie oznaczenia  47
4.10. Przygotowanie i analiza wyników  47
4.11. Literatura pomocnicza  48
5. Analiza granulometryczna zawiesin z użyciem wagi sedymentacyjnej  49
5.1. Stanowisko pomiarowe  49
5.2. Charakterystyka wagi Mettler Toledo AT460 DeltaRange  50
5.3. Sprzęg wagi z komputerem  51
5.4. Oprogramowanie do akwizycji danych z wagi sedymentacyjnej  52
5.5. Interpretacja wskazań wagi sedymentacyjnej  56
5.6. Wykonanie pomiaru i interpretacja wyników  59
5.7. Literatura pomocnicza  59
6. Pomiar składu ziarnowego za pomocą wirówki Bahco  60
6.1. Podstawy teoretyczne  61
6.1.1. Średnica równoważna ziarna pyłu dr  61
6.1.2. Średnica zastępcza ziarna pyłu dz 62
6.1.3. Metoda odwirowywania w przeciwprądzie  62
6.2. Budowa oraz zasada działania wirówki Bahco  63
6.3. Przygotowanie próbki pyłu  67
6.4. Wykonanie analizy  67
6.5. Zestawienie wyników pomiaru  69
6.6. Przykładowe dane oraz wykres  71
6.7. Literatura pomocnicza  72
7. Analizator uziarnienia IPS-L  73
7.1. Wprowadzenie  73
7.2. Instalacja systemu IPS-L 74 
7.3. Charakterystyka techniczna analizatora IPS-L  75
7.4. Podłączenie analizatora  75
7.5. Zasada działania analizatora IPS-L  76
7.6. Zasada pomiaru  79
7.7. Algorytm oprogramowania producenta IPS-L  80
7.8. Wykonanie pomiaru i prezentacja wyników  82
8. Badania sedymentacji okresowej zawiesin – sedymentacja w pionowym i ukośnym cylindrze  83
8.1. Sedymentacja okresowa  83
8.2. Test sedymentacyjny  83
8.3. Test sedymentacyjny w pochylonym cylindrze  85
8.4. Parametry badanych zawiesin  86
8.5. Zakres oznaczenia  88
8.6. Opracowanie wyników – pomiar sedymentacji statycznej  91
8.7. Literatura pomocnicza  93
9. Badanie procesów sedymentacji prostopadłopądowej  94
9.1. Stanowisko do badań laboratoryjnych prostopadłoprądowego procesu sedymentacji „małe”  94
9.1.1. Metodyka prowadzenia badań  96
9.1.2. Oznaczenia oraz wzory  97
9.1.3. Opracowanie wyników  98
9.1.4. Tabele pomiarowe  99
9.2. Stanowisko do badań laboratoryjnych wielostrumieniowego procesu sedymentacji prostopadłoprądowej „duże”  100
9.2.1. Metodyka prowadzenia badań  105
9.2.2. Oznaczenia oraz wzory  106
9.2.3. Opracowanie wyników  107
9.2.4. Tabele pomiarowe  107
9.3. Literatura pomocnicza  108
10. Badania przepływowe sedymentacji zawiesiny w układzie przeciwprądowym  109
10.1. Stanowisko pomiarowe  109
10.2. Metodyka prowadzenia badań  111
10.3. Oznaczenia oraz wzory  111
10.4. Przykładowe opracowanie wyników  113
10.4.1. Tabele pomiarowe  114 
10.5. Opracowanie wyników  116
10.6. Literatura pomocnicza  119
11. Sedymentacja wielostrumieniowa – badanie pracy kompaktowego osadnika wielostrumieniowego w skali laboratoryjnej  120
11.1. Kompaktowy osadnik wielostrumieniowy  120
11.2. Stanowisko pomiarowe   123
11.3. Metodyka prowadzenia badań  123
11.4. Oznaczenia oraz potrzebne wzory  124
11.5. Opracowanie wyników  125
11.5.1. Tabele pomiarowe  126
11.6. Literatura pomocnicza  127

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl