Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
WPŁYW PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH, KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII TERMICZNEJ

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Energetyka
ISBN
978-83-66016-79-8
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
180
Rok wydania
2019
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  9

Summary  10

Wykaz skrótów i oznaczeń  11

Rozdział 1. Wstęp 15

1.1. Wprowadzenie  15

1.2. Cel pracy  17

1.3. Zakres pracy  19

Rozdział 2. Charakterystyka metod magazynowania energii termicznej  21

2.1. Wykorzystanie właściwej pojemności cieplnej  22

2.1.1. Magazyny energii typu ATES  23

2.1.2. Magazyny energii typu BTES  24

2.1.3. Magazyny energii typu CTES  25

2.1.4. Magazyny energii typu PTES  26

2.1.5. Magazyny energii typu TTES  27

2.2. Wykorzystanie ciepła przemiany fazowej  29

2.3. Wykorzystanie ciepła przemian chemicznych  32

Rozdział 3. Magazynowanie energii z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła  33

3.1. Górotwór jako sezonowy podziemny magazyn energii termicznej  33

3.2. Konstrukcja otworowego wymiennika ciepła  37

Rozdział 4. Problematyka modelowania transportu ciepła i masy w BTES  41

4.1. Analiza zjawisk fizycznych w procesie podziemnego magazynowania energii  41

4.2. Ogólny podział modeli transportu ciepła i masy w BTES  45

4.3. Modele uwzględniające przepływ ciepła w górotworze 47

4.4. Modele uwzględniające przepływ ciepła w wymienniku  51

4.5. Modele uwzględniające przepływ ciepła w całym magazynie  54

4.6. Analiza wpływu miejsca i rodzaju przyjętego warunku brzegowego na rozkład temperatury w BTES  58

4.7. Ogólne wytyczne dotyczące doboru modelu obliczeniowego  62 

Rozdział 5. Rozwój modelu (MDF) transportu ciepła i masy w wymienniku otworowym  65

5.1. Opis modelu matematycznego  65

5.2. Implementacja elementu MDF do pakietu ANSYS  68

5.3. Weryfikacja zmodyfikowanego modelu MDF  70

5.4. Podsumowanie  73

Rozdział 6. Analiza parametrów wpływających na efektywność podziemnego magazynowania energii  75

6.1. Analiza wpływu parametrów materiałowych na efektywność magazynowania energii w BTES  78

6.2. Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych na efektywność magazynowania energii w BTES  80

6.2.1. Wpływ rozstawu rur i zmian wartości współczynnika przewodzenia materiału uszczelniającego na projektowaną głębokość wymiennika  81

6.2.2. Wpływ rozmieszczenia otworowych wymienników ciepła na efektywność procesu magazynowania energii  83

6.2.3. Wpływ konstrukcji rur wymiennika na intensywność wymiany ciepła  86

6.3. Analiza wpływu parametrów eksploatacyjnych na efektywność magazynowania energii w BTES  87

6.4. Podsumowanie  89

Rozdział 7. Model do oceny efektywności magazynowania energii w BTES  91

7.1. Założenia wstępne  91

7.2. Wybór metody badawczej  94

7.3. Charakterystyka analizowanego magazynu typu BTES  99

7.4. Przyjęte warunki rozwiązania  101

7.4.1. Warunki początkowe i brzegowe  102

7.4.2. Analiza zbieżności i stabilności rozwiązania ze względu na liczbę elementów i krok czasowy  104

7.5. Wyniki obliczeń numerycznych  106

7.6. Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi  114

7.6.1. Analiza otrzymanych powierzchni odpowiedzi  117

7.6.2. Weryfikacja modelu do oceny efektywności podziemnego magazynowania energii  119

7.7. Podsumowanie  120

Rozdział 8. Analiza wrażliwości efektywności procesu magazynowania energii termicznej  123

8.1. Wybór metody analizy wrażliwości  123

8.2. Wyniki analizy wrażliwości globalnej  125

8.3. Podsumowanie  130 

Rozdział 9. Wytyczne do uzyskania wysokiej efektywności magazynowania energii w instalacjach typu BTES  131

Rozdział 10. Optymalizacja efektywności procesu magazynowania energii dla zadanych parametrów materiałowych  139

10.1. Wykorzystanie opracowanego modelu analitycznego do procesu optymalizacji  141

10.2. Podsumowanie  144

Rozdział 11. Podsumowanie i wnioski  145

Bibliografia  151

Dodatek D1. Plan eksperymentu komputerowego z wynikami obliczeń  163

Dodatek D2. Otrzymane powierzchnie odpowiedzi dla wybranych parametrów  175

Spis treści
Cena
0,00 zł