Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej

Dyscyplina
nauki techniczne » ochrona środowiska
ISBN
978-83-7464-816-5
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
130
Rok wydania
2016
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy. Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Summary  10
Spis skrótów  13
Wstęp  15
1. Halogenowe organiczne uboczne produkty chlorowania w wodzie basenowej  18
1.1. Powstawanie  18
1.2. Drogi narażenia  22
1.3. Zagrożenia dla zdrowia  24
1.4. Dopuszczalne wartości  27
1.5. Obserwowane stężenia  29
2. Prekursory organiczne ubocznych produktów dezynfekcji występujące w wodzie basenowej  33
2.1. Związki wprowadzane z wodą uzupełniającą  33
2.2. Związki wprowadzane do wody basenowej przez osoby kąpiące się  34
2.2.1. Wydzieliny ciała  34
2.2.2. Zanieczyszczenia stałe  37
2.2.3. Składniki kosmetyków  38
3. Promieniowanie UV a uboczne produkty chlorowania  41
3.1. Lampy UV w technologii uzdatniania wody basenowej  41
3.2. Kombinacja UV/Cl2 jako zaawansowany proces utleniania  43
3.3. Stan wiedzy  46
4. Ocena wpływu promieniowania UV254 na jakość wody basenowej – badania na obiekcie rzeczywistym  49
4.1. Opis obiektu studialnego  49
4.2. Metodyka badań  50
4.2.1. Pobór próbek  50
4.2.2. Metody analityczne  51
4.2.3. Metody statystyczne  52
4.3. Wyniki badań i ich analiza  52
4.3.1. Jakość wody basenowej  52
4.3.2. Uboczne produkty dezynfekcji  55
4.4. Wnioski  61
5. Ocena wpływu promieniowania UV254 na reaktywność prekursorów w wodzie basenowej – badania laboratoryjne  62
5.1. Zakres badań  62
5.2. Metodyka badań  63
5.2.1. Procedura wyznaczania potencjału tworzenia ubocznych produktów  63
5.2.2. Pobór próbek i przygotowanie roztworów prekursorów organicznych  64
5.2.2.1. Woda uzupełniająca i basenowa  64
5.2.2.2. Frakcjonowanie materii organicznej  65
5.2.3. Metody statystyczne  66
5.3. Wyniki badań i ich analiza  66
5.3.1. Potencjał tworzenia ubocznych produktów  66
5.3.1.1. Trihalogenometany  71
5.3.1.2. Kwasy halogenooctowe  74
5.3.1.3. Wodzian chloralu  76
5.3.1.4. Halogenoketony  77
5.3.1.5. Halogenoacetonitryle  79
5.3.1.6. Chloropikryna  81
5.3.2. Procentowy udział grup ubocznych produktów  82
5.3.3. Potencjalny ładunek ubocznych produktów generowany przez poszczególne grupy prekursorów organicznych  87
5.3.3.1. Właściwy potencjał tworzenia ubocznych produktów  87
5.3.3.2. Ilość ubocznych produktów  88
5.4. Wnioski  91
6. Analogi płynów ciała jako potencjalne prekursory powstawania ubocznych produktów w wodzie basenowej dezynfekowanej kombinacją UV/Cl2 – badania laboratoryjne  92
6.1. Istota badań  92
6.2. Metodyka badań  93
6.2.1. Przygotowanie roztworów modelowych  93
6.2.2. Metody statystyczne  95
6.3. Wyniki badań i ich analiza  95
6.3.1. Potencjał tworzenia ubocznych produktów  95
6.3.2. Procentowy udział grup ubocznych produktów  109
6.4. Wnioski  114
Podsumowanie  116
Literatura  121

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl