Skip to main content

Banery wysuwane

Grudki czarnego węgla na jasnoszarym tle
Programy obliczeniowe w zastosowaniu do kopalń węgla kamiennego

Product category
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-66364-94-3
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
twarda
Number of pages
192
Publication date
2020
Description

Monografia zawiera charakterystykę pięciu programów komputerowych pozwalających na rozwiązywanie problemów istotnych dla bieżącego ruchu kopalni węgla kamiennego. Opisy i możliwości każdego z nich zostały poprzedzone wstępami teoretycznymi i analizą wyników obliczeń.

Program AGHWEN-3.4 służy do projektowania wentylacji lutniowej w warunkach zagrożenia metanowego i temperaturowego, umożliwia szybkie ustalenie optymalnych parametrów wentylacji lutniowej w wymaganych warunkach przewietrzania wyrobiska i jej właściwy dobór gwarantujący efektywne przewietrzanie wyrobisk ślepych. Za pomocą programu można obliczyć zapotrzebowania na moc chłodniczą w zależności od różnych warunków górniczo-geologicznych i założeń projektowych wentylacji lutniowej, a także prognozować warunki mikroklimatyczne wzdłuż wyrobiska i wydzielanie metanu. Program ma wbudowaną szeroką bazę rodzajów i typów lutni, wentylatorów lutniowych, odpylaczy, chłodnic powietrza oraz elementów dodatkowego wyposażenia lutniociągów stosowanych w polskich kopalniach podziemnych.

Program AGHTO jest przydatny do ustalania optymalnych z uwagi na wymagania prawne parametrów powietrza (temperatury i wilgotności) na podstawie odpowiedniego doboru urządzeń chłodniczych i miejsca ich zabudowy. Umożliwia również prognozowanie warunków klimatycznych z wykorzystaniem schładzania powietrza.

Trzeci z przedstawionych programów - KlimaSystem - służy do obliczania parametrów klimatyzacji kopalń oraz projektowania instalacji klimatyzacyjnej stosowanej w wyrobiskach kopalń podziemnych, w których należy zachować odpowiednie parametry mikroklimatu, a dokładniej - do obliczania rozpływu wody lodowej w sieci rurociągów układu klimatyzacji kopalni pomiędzy źródłem chłodu (agregatem lub reduktorem ciśnienia) a odbiornikami ciepła znajdującymi się w wyrobiskach kopalni (chłodnicami powietrza lub urządzeniami chłodniczymi). Program znajduje zastosowanie przy projektowaniu nowych sieci klimatyzacji, jak również przy rozbudowywaniu i modernizowaniu już istniejących - zarówno klimatyzacji grupowej, jak i centralnej.

Program AGHGaz jest oparty na opracowanej przez autorów metodzie oznaczania metanośności w pokładach węgla kamiennego, polegającej na pobraniu próbek do badań w warunkach kopalnianych do hermetycznie zamykanych stalowych pojemników, a następnie badaniu zawartości w nich metanu w warunkach laboratoryjnych. Program pozwala na archiwizowanie danych z pomiarów, danych z badań oraz wyników oznaczeń, ma również funkcję drukowania raportu mogącego stanowić sprawozdanie z przeprowadzonego oznaczenia zawartości metanu w węglu. Program jest przydatny w laboratoriach zajmujących się określaniem zawartości metanu w próbkach węgla pobranych w nowo udostępnianych pokładach węgla.

AGHODMET jest programem komputerowym do projektowania i optymalizowania sieci odmetanowania, pozwalającym na wykonywanie obliczeń sieci odmetanowania w stanie ustalonym przepływów, uproszczenie projektowania sieci odmetanowania z uwzględnieniem włączenia do sieci odmetanowania rurociągów dla nowo uruchamianych ścian eksploatacyjnych, optymalizację sieci rurociągów odmetanowania w nowo projektowanych partiach złoża.

Monografia jest interesującą pozycją przydatną w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień związanych ze zwalczaniem zagrożeń aerologicznych, przedstawia wiedzę o modelach i algorytmach opracowanych programów komputerowych, która będzie pomocna górnikom praktykom w projektowaniu wentylacji wyrobisk w metanowych kopalniach węgla kamiennego.

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl