Skip to main content

Banery wysuwane

KOROZJA I OCHRONA METALI  ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Korozja i ochrona metali
Ćwiczenia laboratoryjne

Product category
nauki chemiczne
nauki techniczne » metalurgia
ISBN
978-83-7464-717-5
Publication type
skrypt
Format
B-5
Binding
miękka
Number of pages
226
Publication date
2014
Edition
2, poprawione
Contents

Wykaz najważniejszych symboli  5
1. ĆWICZENIE 1  7
Kinetyka procesów elektrodowych. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza
W. Gumowska
2. ĆWICZENIE 2  23
Szybkość korozji metali
E. Rudnik
3. ĆWICZENIE 3  35
Identyfikacja stałych produktów korozji
E. Rudnik
4. ĆWICZENIE 4  51
Badanie warstw korozyjnych metodą redukcji katodowej
W. Gumowska
5. ĆWICZENIE 5  61
Korozja aluminium w środowisku wodnym
E. Rudnik
6. ĆWICZENIE 6  69
Korozja selektywna mosiądzów
W. Gumowska
7. ĆWICZENIE 7  81
Korozyjne pękanie naprężeniowe stopów
E. Rudnik
8. ĆWICZENIE 8  89
Utlenianie metali w podwyższonych temperaturach
W. Gumowska
9. ĆWICZENIE 9  97
Korozja kontaktowa z depolaryzacją wodorową
E. Rudnik, W. Gumowska
10. ĆWICZENIE 10  105
Korozja kontaktowa z depolaryzacją tlenową
E. Rudnik, W. Gumowska
11. ĆWICZENIE 11  113
Procesy anodowe. Aktywne roztwarzanie metali. Pasywacja
W. Gumowska
12. ĆWICZENIE 12  121
Prądy błądzące
I. Harańczyk, E. Rudnik
13. ĆWICZENIE 13  131
Ochrona przed działaniem prądów błądzących
I. Harańczyk, E. Rudnik
14. ĆWICZENIE 14  139
Prądowa ochrona katodowa
I. Harańczyk, W. Gumowska, E. Rudnik
15. ĆWICZENIE 15  147
Zasięg działania protektora
E. Rudnik
16. ĆWICZENIE 16  155
Powłoki galwaniczne
E. Rudnik
17. ĆWICZENIE 17  167
Oznaczanie składu i grubości powłok metalowych metodą anodowego roztwarzania
W. Gumowska
18. ĆWICZENIE 18  175
Powłoki konwersyjne
W. Gumowska
19. ĆWICZENIE 19  187
Powłoki tlenkowe na aluminium
W. Gumowska
20. ĆWICZENIE 20  199
Wpływ inhibitorów na kinetykę procesów elektrodowych
E. Rudnik
21. ĆWICZENIE 21  207
Inhibitory kwasowego trawienia żelaza
E. Rudnik
22. ĆWICZENIE 22  217
Synergizm i antagonizm inhibitorów
E. Rudnik
Literatura  225

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl