Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Naprężenie działające na materiał podsadzający szczelinę hydrauliczną oraz badanie odporności podsadzki na zgniatanie

Author
Product category
Nauki techniczne » Wiertnictwo
ISBN
978-83-7464-884-4
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
132
Publication date
2017
Description

Wydawnictwa AGH nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt  z ich autorami.

Contents

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wstęp  11
2. Szczelinowanie hydrauliczne złóż ropy i gazu  13
2.1. Płyny używane do szczelinowania złóż ropy i gazu  17
2.2. Materiały podsadzkowe stosowane w przemyśle naftowym i gazowniczym  19
3. Wzmacnianie ściany otworu wiertniczego przez podsadzanie szczeliny w strefach ucieczek płuczki  22
4. Naprężenia główne i naprężenie pionowe w górotworze w działalności wiertniczej  26
5. Wpływ ciśnienia złożowego na naprężenie efektywne  32
6. Określanie minimalnego naprężenia poziomego w górotworze izotropowym na podstawie badań w otworach wiertniczych oraz na drodze analitycznej  38
7. Gradient szczelinowania w ośrodku anizotropowym VTI  43
8. Model numeryczny trójwymiarowej mapy naprężeń efektywnych w górotworze  49
9. Gradient ciśnienia szczelinowania w strefach ucieczek płuczki  56
10. Pomiary laboratoryjne modułu Younga i współczynnika Poissona rdzeni wiertniczych pobranych z interwału przeznaczonego do szczelinowania hydraulicznego  60 
11. Naprężenie działające na materiał podpierający szczelinę w technologii wzmacniania ściany otworu wiertniczego  68
12. Naprężenie wywoływane przez zaciskającą się szczelinę na podpierający ją materiał podsadzkowy w złożu poddanym stymulacji metodą szczelinowania hydraulicznego  76
13. Badanie odporności materiału podsadzkowego na zgniatanie  81
13.1. Przygotowanie materiału mineralnego do badań  81
13.2. Procedura badawcza wykonania pomiaru odporności na zgniatanie materiału podsadzkowego i wyniki pomiarów  81
13.3. Temperatura pomiaru a odporność materiału podsadzkowego na zgniatanie  85
13.3.1. Materiały naturalne  85
13.3.2. Materiały sztuczne  87
14. Problematyka diagenezy materiału podsadzkowego w wodzie złożowej  90
14.1. Przegląd światowych badań diagenezy materiału podsadzkowego  90
14.2. Dotychczasowe alternatywne metody badań zmian wytrzymałości materiału podsadzkowego podlegającego procesowi diagenezy  94
14.3. Modyfikacja badania odporności materiału podsadzkowego na zgniatanie  96
15. Podsumowanie  109
Wykaz symboli i oznaczeń  113
Bibliografia  119
Spis rysunków  127
Spis tabel  130

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl