Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą modularnego systemu pomiarowego

Product category
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-601-7
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
120
Publication date
2013
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wprowadzenie  11
2. Cel i teza pracy  13
3. Pomiary inwentaryzacyjne szybów górniczych  15
3.1. Przepisy prawne dotyczące pomiarów inwentaryzacyjnych  17
3.2. Charakterystyka pomiarów geodezyjnych wykonywanych na potrzeb inwentaryzacji szybów górniczych  20
3.3. Przegląd aktualnie stosowanych metod i urządzeń pomiarowych 24
4. Modularny System Pomiarowy do badań deformacji i inwentaryzacji szybów górniczych  42
4.1. Automatyczny system do pomiarów odległości w szybie  42
4.2. Urządzenie do pomiaru pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych wykorzystujące laserową prostą odniesienia  61
4.3. „Inklinometr szybowy” do pomiaru geometrii ciągów prowadniczych  68
4.4. Skaner laserowy 2D do pomiaru przekrojów poziomych i pionowych wyrobisk górniczych  85
5. Technologia zastosowania modularnego systemu pomiarowego do pomiarów inwentaryzacyjnych szybów górniczych  106
5.1. Moduł dalmierczy  106
5.2. Moduł pomiaru prostoliniowości i pionowości prowadników  109
5.3. Moduł inklinometryczny  113
5.4. Moduł skanera laserowego  113
6. Podsumowanie  115
Literatura  118

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl