Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

GEODEZYJNE METODY BADANIA OSUWISK
GEODEZYJNE METODY BADANIA OSUWISK

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-778-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
120
Rok wydania
2015
Opis

Monografia przedstawia zagadnienia związane z badaniem (diagnozą i monitoringiem) ruchów osuwiskowych geodezyjnymi metodami pomiarowymi ? powierzchniowymi i wgłębnymi. W części informacyjnej zaprezentowano klasyfikację, morfologię i przyczyny powstawania ruchów osuwiskowych. Główną część publikacji stanowi omówienie geodezyjnych metod pomiaru deformacji warstwy powierzchniowej osuwiska (takich jak metoda geodezyjnych pomiarów punktowych i obszarowych, skaning laserowy, interferometria radarowa, pomiary satelitarne GNSS oraz metoda kombinowana GPS i INSAR), rodzajów monitoringu oraz metod wgłębnych (takich jak otwory badawcze, metoda georadarowa, elektrooporowa, grawimetryczna, wykorzystanie ekstensometrów i inklinometrów). Autorzy omawiają także skutki występowania osuwisk i metody zapobiegania ruchom osuwiskowym. Monografię ilustrują starannie dobrane i znakomicie opracowane rysunki komputerowe.

Spis treści
Price
PLN0.00