Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Efektywność pozyskiwania ciepła z górotworu w aspekcie sposobu udostępniania otworami wiertniczymi

Product category
Nauki techniczne » Wiertnictwo
ISBN
978-83-66016-94
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
320
Publication date
2019
Edition
1
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  11
Najważniejsze oznaczenia  13
Akronimy i pojęcia stosowane w pracy  15
Wstęp  17
1. Systemy pozyskiwania ciepła z górotworu otworami wiertniczymi i ich efektywność  19
1.1. Podział metod pozyskiwania ciepła górotworu  19
1.2. Efektywność pozyskiwania ciepła górotworu na tle innych pojęć  22
1.3. Wydajność cieplna w geoenergetyce  23
2. Ocena efektywności pozyskiwania ciepła z górotworu otworami geotermalnymi  25
3. Ocena efektywności pozyskiwania ciepła z górotworu otworowymi wymiennikami ciepła  28
3.1. Matematyczne podstawy interpretacji wyników testu reakcji termicznej (TRT)  32
3.2. Nowy sposób wyznaczania podstawowych parametrów testu reakcji termicznej  36
3.3. Umowna efektywność jednostkowa  37
4. Interpretacja wyników testów reakcji termicznej  39
4.1. Konstrukcje badawczych otworowych wymienników ciepła (tab. A1–W1)  39
4.2. Parametry nośnika ciepła (tab. A2–W2)  41
4.3. Własności skał (tab. A3–W3)  43
4.4. Profil litologiczny otworu (tab. A4–W4)  43
4.5. Dane z wykonanej cyrkulacji nośnika ciepła przed rozpoczęciem fazy grzewczej TRT (tab. A5–W5)  45
4.6. Czasy charakterystyczne TRT (tab. A6–W6)  46
4.7. Wartości efektywnej przewodności cieplnej w wymienniku otworowym λef dla poszczególnych przedziałów czasowych TRT (tab. A7–W7)  48
4.8. Wartości oporności termicznej otworowego wymiennika ciepła Rb dla poszczególnych przedziałów czasowych TRT (tab. A8–W8)   49
4.9. Profil temperaturowy zmierzony w otworowym wymienniku ciepła loggerem NIMO-T (rys. A1–W1)  50
4.10. Wyniki pomiarów naturalnej średniej temperatury górotworu (rys. A2–W2)  52
4.11. Wykres zależności mocy cieplnej i strumienia objętości nośnika ciepła od czasu trwania TRT (rys. A3–W3)  53
4.12. Wyniki pomiarów temperatur nośnika ciepła w czasie trwania TRT (rys. A4–W4)  53
4.13. Wyniki pomiarów temperatur nośnika ciepła w czasie trwania TRT w układzie półlogarytmicznym (rys. A5–W5)  53
4.14. Wykres zależności oporności termicznej otworowego wymiennika ciepła od czasu trwania TRT dla przewodności cieplnej skał według literatury (rys. A6–W6)  53
4.15. Wykres zależności oporności termicznej otworowego wymiennika ciepła od czasu trwania TRT dla efektywnej przewodności cieplnej dobranej według kryterium uzyskania zależności Rb = f(t) = const (rys. A7–W7)  54
4.16. Zależność efektywnej przewodności cieplnej w wymienniku otworowym od czasu trwania TRT (rys. A8–W8)  54
4.17. Wykres zależności mocy cieplnej rozpraszanej w górotworze oraz oporności termicznej otworowego wymiennika ciepła od czasu trwania TRT (rys. A9–W9)  54
4.18. Wpływ warunków atmosferycznych na uzyskiwane wartości oporności termicznej otworowego wymiennika ciepła (rys. A10–W10)  55 
5. Analiza wyników rozszerzonych interpretacji TRT  56
A. Kraków (woj. małopolskie), AGH, 2009 r.  56
B. Ustowo (woj. zachodniopomorskie, powiat policki, gmina Kołbaskowo), 2013 r.  67
C. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), 2014 r.  78
D. Kraków (woj. małopolskie, ul. Gronostajowa), 2014 r.  89
E. Niepołomice (woj. małopolskie), 2014 r.  100
F. Kraków (woj. małopolskie, ul. Gronostajowa), 2015 r. 111
G. Chęciny (woj. świętokrzyskie), 2016 r.  121
H. Dębica (woj. podkarpackie), 2016 r.  132
I. Myszków (woj. śląskie powiat myszkowski, ul. Wapienna), 2016 r. 143
J. Racibórz (woj. śląskie), 2016 r.  154
K. Zabrze (woj. śląskie), 2016 r.  165
L. Żukowo (woj. zachodniopomorskie), 2016 r.  176
M. Bolmin (woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny), 2017 r.  187
N. Polichno (woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny), 2017 r.  197
O. Jakuszyce (woj. dolnośląskie), 2017 r.  207
P. Kraków (woj. małopolskie, Archiwum Narodowe), 2017 r.  218
Q. Kraków (woj. małopolskie, ul. Bułhaka), 2017 r.  229
R. Legnica (woj. dolnośląskie), 2017 r.  240
S. Lublin (woj. lubelskie), 2017 r.  251
T. Szczecin (woj. zachodniopomorskie), 2018 r.  262
U. Brzesko (woj. małopolskie), 2018 r.  273
V. Sobów (woj. świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina Ożarów), 2018 r.  283
W. Żyrowa (woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Zdzieszowice), 2018 r.  293
6. Podsumowanie wyników badań i analiz  304
Wnioski  307
Literatura  310

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl