Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

Na niebiesko-pomarańczowym tle rysunek kopalnianego szybu
CURRENT VENTILATION PROBLEMS IN HARD COAL MINES

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-894-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
156
Rok wydania
2017
Opis

In the present monograph, various issues related to current ventilations problems in hard coal mines are discussed. The authors' primary objective is to show how numerous technological problems need to be solved in order to guarantee proper ventilation during exploatation of coal seams in the presence of methane emission, hard thermal environment and spontaneous fire risk.
Mining progress and the movement of working areas frequently cause the length of primary intake and return routes to increase, which in turn increases the total resistance of a complex ventilation network. The development of a mine can make it necessary to step up airflow rate in a ventilation network. In complex ventilation networks, the number of downcast shafts is usually greater than that of upcast shafts. The possibility of installing subsurface main fan station at downcast shafts, aimed at increasing primary ventilation capacity in the mine, is discussed among othersin the monograph.


W niniejszej monografii omówiono różne zagadnienia związane z problemami wentylacji w kopalniach węgla kamiennego. Głównym celem autorów jest wykazanie, jak wiele problemów technologicznych musi być rozwiązanych w celu zapewnienia właściwej wentylacji podczas eksploatacji pokładów węgla w obecności emisji metanu, trudnego środowiska cieplnego i zagrożenia pożarem endogenicznym.
Prowadzenie eksploatacji i przemieszczanie się obszarów wydobywczych często powodują, że długość dróg doprowadzania i odprowadzania powietrza wzrasta, co z kolei zwiększa opór zastępczy złożonej sieci wentylacyjnej. Rozwój kopalni może wymagać zwiększenia ilości przepływającego powietrza w sieci wentylacyjnej. W złożonych sieciach wentylacyjnych liczba szybów wdechowych jest zwykle większa niż w przypadku szybów wydechowych. W monografii omówiono między innymi możliwość zainstalowania podziemnej stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie wdechowym, która ma na celu zwiększenie zdolności wentylacyjnej kopalni.

Spis treści
Price
PLN0.00