Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Modelowanie i symulacja procesów logistycznych

Author
Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-7464-591-1
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
282
Publication date
2013
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie 7
Abstract 8
Wykaz ważniejszych skrótów używanych w pracy 10
Wstęp 12
Obszary badawcze w modelowaniu procesów logistycznych  14
Stan zagadnienia  16
Cel i zakres pracy  29
1. Wybrane aspekty modelowania systemów i procesów logistycznych 31
1.1. Pojęcie systemu w literaturze  31
1.2. System logistyczny i jego zadania  36
1.3. Istota realizacji procesów logistycznych  42
1.4. Wskaźniki oceny realizacji procesów logistycznych  57
2. Zastosowanie modeli w symulacji procesów logistycznych 61
2.1. Modele i modelowanie procesów  61
2.2. Metody symulacyjne w analizie procesów logistycznych  64
2.3. Metody i modele symulacyjne – podstawowe pojęcia i klasyfikacja  66
2.4. Modele stochastyczne  69
2.5. Modele procesów ciągłych  73
2.6. Modele procesów zdarzeń dyskretnych  74
2.7. Modele dynamiki systemowej i symulacja oparta na paradygmacie agentowym  98
2.8. Narzędzia stosowane do symulacji procesów logistycznych  101
3. Metodologia badań symulacyjnych procesów logistycznych 107
3.1. Cele i etapy modelowania symulacyjnego  107
3.2. Tworzenie modelu koncepcyjnego – analiza i narzędzia  111
3.3. Dane wejściowe modeli symulacyjnych  117
3.4. Generowanie liczb pseudolosowych w modelach symulacji  127
3.5. Weryfikacja i walidacja modeli symulacyjnych  130
3.6. Analiza wyników eksperymentów symulacji  135
4. Modele symulacyjne wybranych procesów logistycznych 144
4.1. Wprowadzenie – założenia ogólne  144
4.2. Architektura modeli symulacyjnych  145
4.3. Odwzorowanie elementów przepływu materiałów w modelach symulacyjnych  147
4.4. Modele wybranych elementów systemu magazynowego  170
4.5. Modele elementów i obiektów przepływu informacji  185
4.6. Metody interaktywnej wizualizacji w modelach symulacyjnych  191
5. Odwzorowanie w modelach procesów logistycznych aspektów organizacyjnych 196
5.1. Założenia ogólne  196
5.2. Charakterystyka zagadnień organizacyjnych w procesach logistycznych  197
5.3. Modelowanie struktur organizacyjnych i aktywności pracowników w procesach logistycznych  199
5.4. Modelowanie przerw w pracy oraz zakłóceń i awarii  201
5.5. Model przepływu materiałów z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych  203
6. Aplikacje modeli symulacyjnych wybranych procesów logistycznych 207
6.1. Wprowadzenie  207
6.2. Model zautomatyzowanego centrum dystrybucji towarów  208
6.3. Model ruchu pasażerskiego w terminalu portu lotniczego  226
6.4. Model procesów w sferze obsługi produkcji  238
6.5. Model wybranych procesów komisjonowania towarów w magazynie wyrobów gotowych  249
7. Podsumowanie i wnioski 260
Bibliografia 262

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl