Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

REOLOGIA ZAWIESIN CERAMICZNYCH
REOLOGIA ZAWIESIN CERAMICZNYCH

Autor
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Ceramika
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-469-9
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
276
Rok wydania
1
Wydanie
2012
Opis

Głównym celem Autora było stworzenie podręcznika omawiającego praktyczne fundamenty reologii, które każdy ceramik powinien znać. Reologia mas ceramicznych zazwyczaj przedstawiana jest teoretycznie z użyciem skomplikowanych wzorów matematycznych, a w opinii Autora powinna być prostym "narzędziem", pomocnym do opisu operacji jednostkowych.
W przemyśle ceramicznym wybór metody formowania (dobór urządzenia formującego) zależy z jednej strony od oczekiwanych parametrów gotowego wyrobu oraz czynników ekonomicznych, z drugiej jednak - także od odpowiedniego przygotowania masy ceramicznej. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba wyjaśnienia niektórych praw rządzących przepływami (odkształceniami) mas, poznania mechanizmów działania upłynniaczy i plastyfikatorów, a więc wykorzystania wiedzy reologicznej w przemyśle ceramicznym.
Niniejsza publikacja przedstawia reologię w sposób prosty, a bardziej skomplikowane równania i analizy matematyczne umieszczono na końcu w załącznikach. Autor ma nadzieję, że Czytelnik książki zdobędzie dzięki niej wiedzę na temat właściwości reologicznych zawiesin ceramicznych i uzna, że dziedzina ta jest nie tylko prosta, ale i fascynująca.

Spis treści
Niski stan magazynowy
Price
PLN10.00