Skip to main content

Banery wysuwane

tytuł okładki na tle wieżowców
Organizational Development
Contemporary Challenges

Author
redaktor
redaktor
Product category
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-18-2
Publication type
monografia
Format
B5
Number of pages
152
Publication date
2021
Description

Dynamic changes in the business environment makes the ability to implement changes and develop a business a crucial condition of a firm’s survival. Since when the impact of organizational changes became significant, the role of organization development has increased. This is reflected in the numerous publications dedicated to this field.
The aim of this book is to present selected contemporary problems and challenges associated with organizational development. The studies presented in this book are intended to contribute to several areas associated with organizational development. They include diagnosis methodology (as a tool of organizational development), determinants of the development (such as a company’s age, knowledge, networking, new technologies), different industries (including mining, financial sector, e-sports, as well as public administration) and processes (for example packing and purchasing). The studies comprised in this book differ in terms of employed methodologies; they use both quantitative and qualitative analyses (including comparative analysis) as well as a case study method.
Chapters broaden the body of knowledge on organizational development. Additionally, they offer meaningful practical implications. 


Monografia jest próbą rozpoznania rzeczywistych uwarunkowań rozwoju organizacji (tak sektora prywatnego, jak i publicznego) w czasach nieustannej presji, by usprawniać działania, wspierać innowacje, zwiększać wydajność i osiągać ambitne cele organizacyjne. Porusza wiele problemów badawczych, które odzwierciedlają zmiany społeczne i z tego powodu są istotne dla organizacji. Wskazuje również, w jaki sposób wyniki badań można przełożyć na modele odwzorowujące rzeczywistość.
W pracy omówiono diagnozę jako narzędzie rozwoju organizacyjnego, determinanty rozwoju organizacji w różnych sektorach (górnictwie, sektorze finansowym, e-sporcie czy administracji publicznej), przybliżono procesy organizacyjnej restrukturyzacji, rolę i wykorzystanie w rozwoju organizacji nowych technologii, analizie poddano również praktyczne zastosowania teorii przywództwa i rozwoju organizacji, jednocześnie określając ich znaczenie w praktyce menedżerskiej.
Metodologiczny i aplikacyjny charakter publikacji wpisuje ją w nurt interdyscyplinarnego podejścia do badania przywództwa i rozwoju organizacji, przyczyniającego się do poszerzania wiedzy w tych obszarach. A w związku z tym, że obecnie brakuje kompleksowych opracowań z zakresu rozwoju organizacyjnego, praca uzupełnia tę badawczą lukę.

Contents

Introduction 5
Chapter 1 Organizational Methodology in Process of Developing Organizational Restructuring Model on Example of Production Company 11
Henryk Dźwigoł
Chapter 2 Flexibility of Enterprises in Era of Industry 4.0 25
Justyna Grześ-Bukłaho
Chapter 3 Role of Knowledge Brokers as Facilitators of Organizational Development in Era of Industry 4.0 39
Arkadiusz Szmal, Adam Janiszewski
Chapter 4 Company Survival Rate as Function of Age 53
Mateusz Codogni
Chapter 5 Procrastination in Administrative and Office Processes 63
Grzegorz Jokiel
Chapter 6 Emergence of eSports Networks 71
Piotr Śliwa, Grzegorz Krzos
Chapter 7 Digital Customer Service as Challenge for Modern Enterprises 85
Danuta Szwajca
Chapter 8 Application of the Industry 4.0 Concept in Financial Services. Using Artificial Neural Network for Credit Scoring Model in Rating Agency 103
Jacek Krawiec, Paweł Śliwiński
Chapter 9 Impact of Marketing and Financial Interface on Results Achieved by Company Shown in Dashboard 121
Grażyna Golik-Górecka
Chapter 10 New Research Methods in Organization Development: Eye Tracking (Case Study) 131
Bartłomiej Kabaja
Chapter 11 Computer Programs as Subject of Intellectual Property 141
Agnieszka Zielińska

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl