Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka na beżowym tle
Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia

Author
redaktor naukowy
Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-26-7
e-ISBN
978-83-66727-25-0
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Publication date
2021
Description

Monografia poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z podejmowaniem decyzji przez menedżerów różnych szczebli, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Decyzje menedżerskie dotyczą wielu różnych zagadnień: finansowych, technologicznych, energetycznych, środowiskowych, społecznych etc. Ta różnorodność, w zastosowaniu do różnych obszarów działalności człowieka, daje wielowymiarowy obraz nauk o zarządzaniu, ujmowany w skali zarówno mikro- i makroekonomicznej. Aby ułatwić lekturę, monografię podzielono na trzy części. W pierwszej części zebrane zostały teksty poświęcone badaniom wpływu ryzyka na procesy podejmowania decyzji. Druga część monografii łączy zagadnienia związane z zarządzaniem marketingowym i kontrolą zarządczą w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Ostatnia, trzecia część monografii to badania społecznych i środowiskowych aspektów działalności gospodarczej. Monografia jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszukujących efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji menedżerskich, z uwzględnieniem procesów zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Contents

Przedmowa 5

Część I Decyzje menedżerskie a ryzyko 7

Hanna Soroka-Potrzebna
Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 9

Natalia Hubicka, Rafał Hubicki, Maria Richert
Ryzyko projektów w działalności gospodarczej. Badanie postaw menedżerów 19

Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv, Jarosław Baran
Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu 33

Część II Decyzje w zakresie marketingu i kontroli 55

Joanna Miłoń
Wydarzenie szkolne jako narzędzie zarządzania marketingowego szkołą 57

Kornelia Przedworska
Zarządzanie marketingowo-logistyczne w firmach pośredniczących w handlu węglem kamiennym  73

Maciej Schab, Marek Dudek
Wybrane aspekty konstruowania modelu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie przemysłowym  87

Część III Działalność gospodarcza: aspekty społeczne i środowiskowe 101

Marta Kołodziej-Hajdo
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce – analiza poziomu zaangażowania przedsiębiorstw  103

Maciej Sabal, Aleksander Iwaszczuk
Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ. Perspektywy na przyszłość  117

Agnieszka Zielińska
Aspekty środowiskowe realizacji inwestycji – nowość techniczna w konfrontacji z prawem 133

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl