Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza okładka w brązowym kolorze
Kultura organizacyjna szkoły

Author
redaktor naukowy
Product category
Nauki humanistyczne » Pedagogika
ISBN
978-83-7464-201-9
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
264
Publication date
2009
Edition
1
Contents

WSTĘP  11

WPROWADZENIE DO TEMATU KULTURY SZKOŁY

Regina Borowik, Barbara Borowik, Sophie Laird
KULTURA ORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE FUNKCJI EDUKACYJNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ   21

Marek Mariusz Tytko
ISTOTA KULTURY UNIWERSYTETU 33

Józef Kuźma
KULTURA SZKOŁY W SZERSZYM KONTEKŚCIE NAUKI O SZKOLE  41

Ewa Jówko
KULTURA SZKOŁY JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZEJ W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ – RAPORT Z BADAŃ   49

ROLA NAUCZYCIELA I KIEROWNIKA W TWORZENIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY

Czesław Sikorski
UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI KIEROWNIKA JAKO KREATORA KULTURY  61

ks. Jan Zimny
WPŁYW AUTORYTETU NAUCZYCIELA NA TWORZENIE KULTURY SZKOŁY  69

Magdalena Łuka, Justyna Truskolaska
ROLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W KSZTAŁTOWANIU KULTURY SZKOŁY WYŻSZEJ W OPINII STUDENTÓW KUL I PWSZ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 81

Maria Kocór
STYLE MYŚLENIA NAUCZYCIELI O EDUKACJI WYZNACZNIKIEM KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY  89

Barbara Dobrowolska
TOŻSAMOŚĆ NAUCZYCIELA A KULTURA SZKOŁY – KONTEKSTY OSOBOWOŚCIOWE, PEDAGOGICZNE I SPOŁECZNE 99

Samanta Kowalska
ROLA NAUCZYCIELA W ROZWOJU ORAZ KSZTAŁTOWANIU KULTURY I ORGANIZACJI SZKOŁY – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE 109

Maria Katarzyna Grzegorzewska
KULTURA SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI I JEJ WPŁYW NA POZIOM STRESU U NAUCZYCIELI   119

Karina Knasiecka-Falbierska
WIZERUNEK NAUCZYCIELA JAKO TWÓRCY KULTURY SZKOLNEJ W PERSPEKTYWIE DOŚWIADCZEŃ UCZNIÓW  127

Agnieszka Łagoda
ROLA NAUCZYCIELA W TWORZENIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY – UJĘCIE AKSJOLOGICZNE   135

KULTURA SZKOŁY – JEJ PRZEJAWY I ASPEKTY

Anna Okońska-Walkowicz
POTRZEBA ŚWIADOMOŚCI KULTURY SZKOŁY  145

Bogusława Piasecka
KULTURA ORGANIZACJI WYCHOWUJCYCH. OPIS BADAŃ ILOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  153

Krzysztof Gerc
PREFERENCJA KULTURY ORGANIZACJI WYCHOWUJĄCEJ ORAZ JEJ WPŁYW NA POSTAWĘ WOBEC CHOROBY U MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO 163

Tadeusz Kowalewski
ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  173

ks. Grzegorz Polok
PREFERENCJE AKSJOLOGICZNE STUDENTÓW AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH – ANALIZA ZACHODZĄCYCH ZMIAN 179

Renata Wawrzyniak-Beszterda
LEKCJA JAKO PRZEJAW KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY. Z PERSPEKTYWY UCZNIOWSKICH DOŚWIADCZEŃ  189

Magdalena Bankiewicz
WSPÓŁTWORZENIE RZECZYWISTOŚCI JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW ISTOTY KULTURY SZKOŁY 197

Agnieszka Hennel-Brzozowska
KULTURA ORGANIZACYJNA KLASY SZKOLNEJ Z PERSPEKTYWY EKSUCZNIÓW – ANALIZA PSYCHOLOGICZNA PORTALU INTERNETOWEGO „NASZA KLASA.PL”207

Justyna Szymańska
KULTURA SZKOŁY – JEJ ZNACZENIE DLA DOŚWIADCZANIA POCZUCIA OSAMOTNIENIA PRZEZ DORASTAJĄCĄ MŁODZIEŻ  217

Anna Szczęsna
SIECI WSPARCIA SPOŁECZNEGO NAUCZYCIELI W ŚRODOWISKACH SZKOLNYCH 227

Klaudia Węc
SZKOŁA JAKO MIEJSCE AFIRMACJI KULTURY NARCYZMU W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TWÓRCZOŚCI UCZNIA  237

Katarzyna Nagórny
KULTURA SZKOŁY ZRÓŻNICOWANEJ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. STUDIUM PRZYPADKU  247

Anita Stefańska
TEATR SZKOLNY JAKO MIEJSCE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W PROCESIE DORASTANIA  257

Contents
Niski stan magazynowy
Price
20.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl