Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Ocena jakości węgla kamiennego warstw libiąskich z rejonu Janina–Dąb (GZW) na podstawie badań petrograficznych w nawiązaniu do jego genezy

Author
Product category
nauki o Ziemi » geologia
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66727-40-3
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
102
Publication date
2021
Edition
1
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie 7
Summary 8
1. Wprowadzenie 9
2. Charakterystyka rejonu badań 13
2.1. Lokalizacja 13
2.2. Budowa geologiczna 15
3. Materiał badawczy i metodyka badań 21
4. Charakterystyka zmienności pokładów węgla kamiennego metodami petrograficznymi 22
4.1. Sposób wydzielania litotypów węgla kamiennego 22
4.2. Charakterystyka petrograficzna mikroprofili pokładów węgla 31
4.3. Ilościowe i jakościowe badania petrograficzne w odniesieniu do wydzielonych litotypów 32
5. Związek litotypów węgla ze środowiskiem depozycji materii organicznej w torfowiskach karbońskich – litofacje. 40
6. Charakterystyka facjalna pokładów węgla 48
7. Materia mineralna w węglu 54
8. Jakość węgla 58
9. Dyskusja wyników 60
10. Podsumowanie 72
Literatura 74

Załączniki 83
Załącznik 1. Profil pokładu 111 cz. 1 – z objaśnieniami 85
Załącznik 2. Profil pokładu 111 cz. 2, 3 – objaśnienia jak na Załączniku 1 86
Załącznik 3. Profil pokładu 112 – objaśnienia jak na Załączniku 1 87
Załącznik 4. Profil pokładu 113 – objaśnienia jak na Załączniku 1 88
Załącznik 5. Profil pokładu 115 – objaśnienia jak na Załączniku 1 89
Załącznik 6. Profil pokładu 116/2 cz. 1, 2 – objaśnienia jak na Załączniku 1 90
Załącznik 7. Profil pokładu 116/2 cz. 3, 4 – objaśnienia jak na Załączniku 1 91
Załącznik 8. Wyniki badań petrograficznych pokładu węgla 111 92
Załącznik 9. Wyniki badań petrograficznych pokładu węgla 112 94
Załącznik 10. Wyniki badań petrograficznych pokładu węgla 113 96
Załącznik 11. Wyniki badań petrograficznych pokładu węgla 115 98
Załącznik 12. Wyniki badań petrograficznych pokładu węgla 116/2 100
 

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl