Skip to main content

Banery wysuwane

piktogramy żółtych błyskawic na błękitnym tle
Energetyka Rozproszona 2022, zeszyt 8

Magazine
Półrocznik "Energetyka Rozproszona"
ISSN
2720-0973
Publication type
czasopismo
Format
A4
Binding
miękka
Number of pages
78
Publication date
2022
Description

Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism wydawanych w AGH są dostępne w formacie PDF w sieci:

http://journals.bg.agh.edu.pl/

Ogólne informacje o czasopiśmie »

Contents

Wstęp 5 

Andrzej CURKOWSKI, Marcin JACZEWSKI, Andrzej KAŹMIERSKI
Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu 7

Karol WAWRZYNIAK, Tomasz CHMIEL
Aspekty ekonomiczno-finansowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku 11

Barbara WOREK, Dorota MICEK, Marcin KOCÓR
Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku 23

Zbigniew HANZELKA, Waldemar SKOMUDEK
Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku – obszar techniczno-technologiczny 31

Michał KURTYKA
Energetyka rozproszona jako element uniezależniania Polski od zewnętrznych wstrząsów 41

Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ
Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce 49

Ewa ADAMIEC, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA
Korzyści środowiskowe i zdrowotne jako efekt realizacji polityki klimatycznej i rozwoju energetyki rozproszonej 61

Arkadiusz MARAT
Magazyny energii – inteligentne zarządzanie energią na przykładzie Automatic System Engineering 69
Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka 75
 

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl